Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

Az Alapítvány éves beszámolói


A Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány (DEKA) 2006 novemberében jött létre.

Az alapítvány székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Adószáma:18995420-2-09
Számlaszáma: 10300002-10315038-49020015

Az alapítvány célja a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt közhasznú tevékenységek közül:

 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • kulturális örökség megóvása.
 • E cél megvalósítása érdekében:

 • a DEENK infrastruktúrájának és szellemi műhelymunkájának kialakítása és fejlesztése, ezeknek a mindenkori technológiai lehetőségeknek és felhasználói igényeknek megfelelő alakítása;
 • az Egyetemen folyó tudományos oktatási-kutatási feladatok támogatása;
 • az egyetemi polgárok digitális írástudásának, műveltségének kialakítása és erre vonatkozó igényeinek kiszolgálása;
 • a DEENK dolgozói szakmai továbbképzésének elősegítése, támogatása.
 • Az Egyetem keretein túllépve

 • nyilvános könyvtári jellegéből adódó kulturális, környezeti és egészségnevelési feladatok felvállalása a lakosság körében;
 • a város, illetve a régió uniós integrációjának szolgálata társult projektek, pályázatok, rendezvények, tanfolyamok stb. formájában;
 • társadalomformáló szerep betöltése és esélyegyenlőség biztosítására irányuló törekvésekben való részvétel;
 • segítségnyújtás a magyar kutatóknak és kutatási intézményeknek az Európai Unió programjaiban való részvételben;
 • részvétel az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjaiban a projektmenedzsment, a figyelemfelkeltés, a tréning és a pályázati tanácsadás területén;
 • tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységek elősegítése a hazai és nemzetközi tudományos és technológiai együttműködések különböző formáinak támogatásával;
 • különböző társadalmi rétegek és gazdasági formák összefogása az információs társadalom megteremtésének érdekében;
 • a határon túli magyar felsőoktatási intézmények és könyvtáros egyesületek szakmai segítése, ezen területek kulturális értékei megőrzésében való aktív részvétel.
 • Az alapítvány nyitott, amelyhez csatlakozhat bármely belföldi vagy külföldi természetes, illetve jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, ha az alapítvány céljával egyetért, és azt támogatni kívánja.

  Az alapítvány döntést hozó szerve a kuratórium, amely három főből áll:

   

  elnöke: Dr. Virágos Márta, a DEENK korábbi főigazgatója
  tagjai: Dr. Balla György egyetemi tanár
  Dr. Debreczeni Attila egyetemi tanár

   

  Frissítés dátuma: 2018.10.15.