Ex librisek

Szabadon elérhető
Egyetemi gépek, proxy
Könyvtári gépek, proxy
Nem elérhető
Tulajdonos Dokumentum címe Bélyegkép Leírás adatlap fájlok


K., Martin Martin K.... ex librise
thumbnail
A képen középen egy nagy kereszt látszik, ami világít. Előtte, mellette fenyőfák állnak. Hozzá ösvény vezet. A kép bal alsó sarkában a szerző kézjegye: "kor és egy kalapács rajza". A kép alatt a szerző aláírása látszik. A tulajdonos neve gót betűvel van írva, nehezen olvasható, feltehetően Martin Krawzelißki.
png 45.13kB
png 1.11MB
png 4.21MB
Dutkay, Dénes (középiskolai tanár) Dutkay Dénes ex librise
thumbnail
A képen egy régi osztályterem látható, a falon egy kép, melyen egy cserepes virág van. Az osztály közepén egy tábla, melyre rá van írva: ex libris. A tábla előtt padokban gyerekek ülnek. A kép alján Dutkay Dénes neve.
png 10.30kB
png 279.30kB
png 1.27MB
Spiegel, Fritz Fritz Spiegel ex librise
thumbnail
A kép négyzet alakú keretben van, az "Ex libris Fritz Spiegel" feliraton kívül egy nonfiguratív ábra van. Ez úgy néz ki, hogy van egy fektetett téglalap, ennek a tetejéből középen kiáll egy rövid merőleges vonal. Alatta és benne egy vele párhuzamos vonal.
png 41.71kB
png 864.65kB
png 2.28MB
Nagyvárad város Nyilvános Könyvtára
thumbnail
Az ex libris felirata: Nagyvárad város Nyilvános Könyvtára. Ceruzával 917 Mikes Ödön. Az előtérben egy címer látható, mögötte hatalmas könyvkupac, A tetején nagy fekete madár, nyitott szárnyakkal. A háttérben városrészlet templotoronnyal.
png 45.74kB
png 1.13MB
png 4.03MB
Szentesi, Flórián Szentesi Flórián ex librise
thumbnail
Díszes kancsó jelenik meg a képen. A kancsó fülét egy tekeredő kígyó képmása képezi. A nyomat oldalán felirat: KBK IX. Találkozó, Pécs, 1982
png 13.25kB
png 369.36kB
png 1.67MB
Breuer, Oszkár,Biró, Oszkár Breuer Oszkar könyveiből
thumbnail
Az ex librisen egy angyal látható. Kezeivel a tulajdonos nevének kezdőbetűin támaszkodik. Lába alatt egy hatalmas nyitott könyv van. Az ex librisen a tulajdonos nevének változata olvasható: "Biró Oszkár". Kék színben.
png 33.83kB
png 786.93kB
png 2.69MB
Ex libris
thumbnail
Hatszögletű alakzatban montázszserűen összevágott templomtornyok. A kép jobb oldalán egy szemüveges férfi, míg az alsó részén egy női alak.
png 8.19kB
png 198.12kB
png 905.68kB
Nagy, Sándor Nagy Sándor könyve
thumbnail
Pegazuson lovagló olvasó férfi.
png 29.45kB
png 661.19kB
png 2.01MB
Lugano ex librise
thumbnail
A kép közepén egy fa van. Megvilágítja egy nap. Háttérben dombok. Az ex libris felirata kétoldalt: Ex libris Lugano 78. alul a készítő neve: Tóth Erzsébet. Hátul ceruzával: Pécs.
png 5.79kB
png 124.27kB
png 522.79kB
Bauer, Imre Bauer Imre ex librise
thumbnail
A képen egy idős, hosszú, ősz szakállas szőrös gallért viselő férfi ül és egy könyvet olvas. A kép alatt a szerző aláírása látható.
png 26.84kB
png 655.87kB
png 2.36MB
Kelemen, Béla Kelemen Béla ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy női akt látható egy ágyon fekve. Mellette párnák hevernek.
png 11.52kB
png 287.38kB
png 1.24MB
Ex libris
thumbnail
A képen átlóban (bal felső saroktól a jobb alsó sarokig) három könyv látható, melynek színei a magyar zászló színeit veszik fel. A bal alsó sarokban egy címer látható, amely a Földművesszövetkezet címere lehet. Fele csapágy, fele kalász, felső részén ötágú csillaggal. A szöveg körbefut a kép körül, mintegy keretbe foglalva azt: "A földművesszövetkezet ajándéka a községi könyvtárnak". A kép alatt középen a szerző monogramja: "FA".
png 546.71kB
png 23.31kB
png 2.14MB
Šťastný, Ctibor Ctibor Šťastný ex librise
thumbnail
A képen egy téli táj látható. A középpontban egy út áll, kerítés van a jobb oldalán, egy ferdén álló kopasz fa van a bal oldalán. A háttérben háztetők látszanak. A szerző monogramja a kép jobb alsó sarkában látható: "WJ". A hátoldalon kézzel írva a következő szerepel: "Wilh. Johannsen 32."
png 44.75kB
png 1.08MB
png 4.11MB
Ex libris
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris. ST. és K. monogram. Mosolygó ülő gyermek nevető maszkot tart a kezében.
png 15.74kB
png 437.50kB
png 1.90MB
Gazdátlan ex libris
thumbnail
Jobbra Pallasz Athéné balra néző feje, balra lent a keze. A háttérben balra fénycsóvák és bolygók festői összevisszasága, köztük az "Ex omnibus aliquid, ex toto nihil" felirat. A kép alatt balra: "Ex libris:" A hátoldalon ceruzával: "Debrecen", és "Af" rövidítés.
png 37.46kB
png 904.15kB
png 3.67MB
Debrecen sz. kir. város Közművelődési Könyvtárából
thumbnail
Az ex libris felirata: Debrecen sz. kir. város Közművelődési Könyvtárából. A felirat egy csukott, kapcsos könyvet körülölelő mondatszalagon olvasható. A könyvön középen népviseletbe öltözött emberek , kezükben könyv, körülöttük ülő emberek olvasnak.
png 61.09kB
png 1.53MB
png 5.87MB
Galambos, Ferenc (1910-1988) (bibliográfus, ex libris gyűjtő, költő) Galambos Ferenc ex librise
thumbnail
A képen egy fekete ruhás, szakállas mosolygó férfi kezében egy szintén mosolygó csontvázalakot tart. a kép felirata: Galambos Ferenc ex libris.
png 10.27kB
png 260.77kB
png 1.17MB
Könyvbarátok klubja
thumbnail
A képen egy meztelen térdeplő férfi kezében egy edényt tart. Egy nyitott könyv gerincéből lefolyó vizet gyűjti az edénybe. Felül és alul egy szalag fut körbe, melyre az ex libris felirata van írva: Könyvbarátok klubja. A jobb alsó sarokban a készítő szignója: VK. Alul az ex librisen ceruzával kiírva a készítő neve: Várkonyi Károly. Ez az ex libris egy klubigazolvány, így a hátulján a belépő adatait kell ráírni.
png 9.54kB
png 243.61kB
png 1.11MB
Lossonczy István Stephany de Lossonczy ex librise
thumbnail
Könyvön nyugvó családi címer. Alatta felirat: Stephani de Lossonczy. A nyomat bal sarkában olvashatatlan az alkotó neve.
png 942.12kB
png 35.96kB
png 3.64MB
Pungor, Ernő$d(1923-2007)$c(kémikus) Ernő Pungor ex librise
thumbnail
A lombikban egy földgömb, rajta egy tő virág, gyökerével, szárával, virágaival. A földgömb jobb oldali részében egy címer, annak a címerpajzs része. Benne egy bástya, rajta egy gólya áll.
png 11.73kB
png 275.80kB
png 1.13MB
Takats, Gabrielis Gabrielis Takats ex librise
thumbnail
Szabálytalan, szaggatott keret övezte feliratos ex libris: In Usum Patris Gabrielis Takats, Coop Ketskemet Anno MDCCLXXXIX.
png 34.63kB
png 751.58kB
png 1.41MB
Pécsbányatelepi Iskolai Könyvtár ex librise
thumbnail
A képen bal oldalon egy könyvespolc rajta könyvek. Felette egy torony. A torony mellett egy bányászlámpa. A lámpa alsó részén a készítő szignója: TD. Mellette egy ABC-s könyvön egy földgömb. A földgömb talpán is rajta van a készítő szignója. A kép jobb oldalán az ex libris felirat. Alul: Pécsbányatelepi Iskolai Könyvtár. Hátul Pécs, 1978. III. felirat.
png 17.08kB
png 450.88kB
png 2.02MB
Eppelein, Maria Maria Eppelein ex librise
thumbnail
A képen egy téli tájkép látszik. Az előtérben egy behavazott fenyő áll, a háttérben havas mezőn álló kopár fa, a mögött hegyek, és felhős ég. A kép alatt a szerző aláírása látható: "A. Kunst". A kép hátoldalán a következő pecsét olvasható: "Reisinger Jenő Debrecen, Magyarország (Honcike) Gilányi utca 5. szám.".
png 48.50kB
png 1.10MB
png 3.91MB
Mrackă, L. L. Mrackă ex librise
thumbnail
A képen egy domboldalon álló két vékony, hosszú törzsű fa, mögötte egy ház teteje, kerítése látszik. A háttérben felhős ég és dombok vannak. A kép bal alsó sarkában a szerző monogramja "MF", a kép alatt a szerző aláírása szerepel. A hátoldalon a következő pecsét látható: "Prof. Fr. Mracký R. G. Klatovy".
png 38.82kB
png 923.75kB
png 3.18MB
Mihályfi, Ákos Mihályfi Ákos ex librise
thumbnail
Címeres ex libris. A kép középső részén elhelyezkedő címerpajzson egy ragadozó madarat látunk, karmai között leveles ágat tart. Fönt a pápai süveg, a háttérben keresztbe fektetett pápai botok fekszenek. Lent, szalagon olvasható felirat: Post Tenebras Spero Lucem. Kép alatt: E könyv Dr. Mihályfi Ákos villersi apátúr ajándéka.
png 42.78kB
png 1.02MB
png 3.73MB
"Io Sephus Vilt..." kezdetű feliratos ex libris
thumbnail
Címeres ex libris. Az ovális címerpajzson három hatágú csillagot látunk. A fölötte lévő koronás harci sisakból három virágszál hajlik szét. Alul kettős keresztet ábrázoló apró címert látunk, melyről szintén kereszt lóg alá. Fönt egy kalapról hat-hat bojtban végződő zsínór tekeredik jobbra és balra. Felirat: Io Sephus Vilt E. M. S. Canoni Proto Not Apost Co nuict Nobil Reo Arch Episc Et S. Adalb Regens.
png 49.63kB
png 1.21MB
png 4.63MB
Máthé, Imre Máthé Imre ex librise
thumbnail
Az exlibris felirata: Dr. Máthé Imre ex librise. Csukott könyvön ül egy bagoly. Virág koszorú öleli körbe. Mögötte szalag látható. Kék alapon fekete illusztáció.
png 16.51kB
png 434.81kB
png 1.49MB
Kohner, Renée Kohner Renée ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy kitárt szárnyú ragadozó madár fölött egy nyitott könyv van, melynek lapjain szerepel az ex libris felirata: "Ex libris Kohner Renée.". A könyv fölött egy címer van. A Kohner család címere. Egy koronás pajzson, mely oroszlánt ábrázol, korona és azon egy oroszlán látható. Fekete keretben.
png 16.84kB
png 465.79kB
png 1.96MB
Bibliotheca Pestiensis ex libris
thumbnail
Keretes, szöveges ex libris: Bibliothecae Pestiensis Scholarum Piarum. A felirat alatt négy oszlopból álló táblázatot látunk (Pluteus, Gradus, Series, Nrus), melyekben tintával írt bejegyzést is találunk.
png 43.42kB
png 0.99MB
png 3.02MB
"Ex Biblotheca Fratrum..." kezdetű feliratos ex libris
thumbnail
Keretes, feliratos ex libris: Ex Bibliotheca Fratrum Ordinis Praedicatorum Residentiae Soproniensis Ad Sanctum Thadaeum Apostolum.
png 37.02kB
png 922.32kB
png 3.47MB
Gombos, László Gombos László ex librise
thumbnail
A képen egy faág, melyre madarak szállnak le. Legfelül: PF.1979. A kép oldalánál: Ex libris Dr. Gombos László. Hátulján ceruzával: Jászberény.
png 12.48kB
png 347.42kB
png 1.61MB
Kupás ex libris
thumbnail
Az ex librisen virágok között egy díszes kupát látunk. Ex libris felirata: "Boldog Húsvétot!".
png 5.67kB
png 133.30kB
png 625.55kB
Knopp, Moriz Moriz Knopp ex librise
thumbnail
A kép alsó részén egy gyártelep látható, sok füstölő kéménnyel. A füst egy nagy felhővé áll össze a kép felső részén, amin egy nyitott könyv fekszik. A könyvön egy ember ül, lába lelóg a könyvről. A könyv felett a nap látszik. A könyvben felirat: "Qvand même". A kép bal felső sarkában látható a szerző monogramja: "F K". A hátoldalon a következő olvasható: "Ferd. Kitt 1918".
png 46.43kB
png 1.09MB
png 4.09MB
Cock, Alex Alex Cock ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy tintapaca látható, ennek a közepén egy világos folton egy asztallap van. Az asztalon három könyv, egy teleírt papír, amellett egy szintén nem üres, kisebb papírdarabon egy lúdtoll található. Ezeken épp átgyalogol egy fekete macska, tintás lábnyomokat hagyva maga után. A szerző aláírása a jobb alsó sarokban található.
png 43.48kB
png 0.96MB
png 3.33MB
Hostaše, V. L. V. L. Hostaše ex librise
thumbnail
A képen egy kapualjból egy városrészlet látszik. A kapu fölött a felirat: "Jsef z knih", a kép alján: " Dr. VL. Hostaše". A szerző monogramja "MF" a kép alatt bal oldalon, az aláírása a jobb oldalon olvasható. A hátoldalon a következő pecsét látható: "Prof. Fr. Mracký R. G. Klatovy".
png 43.79kB
png 1.12MB
png 4.57MB
Lux, Gyula Lux Gyula könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Lux Gyula könyve. Öreg tudós tölcsérrel tölti egy fiú fejébe a tudományt. Körülöttük vonalzó, lombik, földgömb és bagoly. Zöld színű.
png 20.63kB
png 459.55kB
png 1.72MB
Frankl, Antal Frankl Antal gyógyszerészé ez a könyv
thumbnail
Az ex libris felirata : Ez a könyv Frankl Antal gyógyszerészé. Egy panteon belsejében kísérletezik egy gyógyszerész, mögötte könyvespolc. A hátoldalon: C. Visontay 1914.
png 48.97kB
png 1.21MB
png 4.27MB
Tóth, Erzsébet Tóth Erzsébet ex librise
thumbnail
A képen a pécsi tv torony látható, mellette pedig egy szikla és szakadék. Ex libris felirata: Niagara falls. Ex libris Tóth Erzsébet. Hátulján pecsét: 1980. január 16. Tollal feljegyzés: Pécs.
png 12.52kB
png 304.61kB
png 0.99MB
Ex libris
thumbnail
Az exlibris felirata: Ex libris. Nyitott könyvön, kulaccsal a kezében mulat, táncol egy huszár.
png 18.61kB
png 421.22kB
png 1.49MB
Galambos, Ferenc Galambos Ferenc ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy település részlete látható. A központban egy templom áll. Zöld színben.
png 45.01kB
png 0.97MB
png 3.38MB
Tóth Erzsébet ex librise
thumbnail
A képen egy szikla szélén áll egy várrom. A szikla víz mellett van. A szikla pereméről még egy kiszáradt fa lóg a víz fele. A víz felett ex libris felirat. A víz alatt Tóth Erzsébet. Hátul ceruzával: Pécs
png 6.14kB
png 136.50kB
png 418.83kB
Knaisz, Michaelis Michaelis Knaisz ex librise
thumbnail
Felirat: Ex libris Michaelis Knaisz Nro.
png 26.16kB
png 603.55kB
png 2.09MB
Losonci, Miklós Emléklap Losonci Miklóstól - ex libris
thumbnail
Az ex librisen egy sírkő látható. A sírkőből egy cserje hajt ki. A gyökerei lenyúlnak a mélybe egy eltemetett könyvig. Ex libris felirata: Emléklap. Losonci Miklóstól".
png 12.07kB
png 321.19kB
png 1.49MB
Galambos, Ferenc Galambos Ferenc ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy madár látható. A madár mellett egy apró virág nyílik. Fekete keretben.
png 12.53kB
png 318.35kB
png 1.44MB
Lux, Gyula Lux Gyula könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Lux Gyula könyve, Fiat Lux. Öltönyös férfi, a kezében magasra tartott könyvvel a Nap felé fordul. Körülötte két csákányos ember. Barna színű.
png 31.86kB
png 820.14kB
png 2.92MB
Gazsó, László Gazsó László ex librise.
thumbnail
Ruhátlan fiatal nő fején babérkoszorúval, testét kissé takaró textíliával áll a kép jobb oldalán. Az előterében könyveket és vonalzót látunk. A háttérben egy különös kupolával fedett teret ábrázol az ex libris. Jobbra fenn a Nap szórja sugarait a női akt irányába. Szürkéskék színű papírra nyomott grafika.
png 42.41kB
png 974.86kB
png 3.81MB
Maroško ex librise
thumbnail
A kép előterében egy gőzmozdony vontatta szerelvény. Mögötte egy hatalmas könyv, melyre az ex libris felirata van írva: Ex libris Maroško. Háttérben hegyek és hatalmas fák
png 41.16kB
png 886.65kB
png 3.07MB
Schuster, Carolus Stephanus Carl Stephan Schuster ex librise
thumbnail
Keretes, szöveges ex libris: E Bibliotheca Caroli Stephani Schuster in Lyceo Alba-Regalensi Theologiae Exegeticae, & Lingvarium Orientalium Professoris P. O. Ven. Consistorii Episcopalis Assessoris.
png 33.58kB
png 731.62kB
png 1.89MB
Szatyor Győző ex librise
thumbnail
Felül két egymásnak fordított S betű, alul egy szimbolizált könyv. Felül felirat: ex libris. Alul Szatyor Győző neve és monogramja: SZGY. Hátul ceruzával: Pécs
png 7.05kB
png 162.90kB
png 742.85kB
Vay Ádám Múzeum, Vaja ex librise
thumbnail
Hat oszlop vezet föl az öt egyenessel határolt, négyszögletű, elöl nyitott alakzathoz. Kölcsey felirat olvasható a mögötte látható emlékművön.A nyomaton felirat: Kölcsey Ferenc emlékezte, 1790-1838. A mondatszalagon: Szatmárcseke
png 23.29kB
png 514.03kB
png 1.89MB
Bezzegh, Ernő H. H. Bezzegh Ernő ex librise
thumbnail
Egy BUÉK feliratú kulacsból kiszabaduló dzsin az 1980-as évszámot tartja kezében. Fölötte az Ex libris szavak, jobbra lenn pedig a H.Bezzeg Ernő - Cegléd olvasható. Szerző betűjele balra lenn.
png 33.75kB
png 715.33kB
png 2.77MB
Ex libris
thumbnail
Piros-fehér-zöld háttér látható. A piros sávban egy címer, csapággyal, kalásszal, ötágú csillaggal látható, a fehér sávban szöveg: "A Földművesszövetkezet ajándéka" olvasható, a zöld sávba egy nyitott könyv került, melynek lapjain a következő olvasható: "A Községi könyvtárnak".
png 613.52kB
png 29.11kB
png 1.96MB
Várkonyi, Sándor Várkonyi Sándor ex librise
thumbnail
Az előtérben két egymást érintő kezet látunk, pulzust számol valaki a csukló belső oldalán. A háttérben egy harmadik kézfej sziluettjét és EKG vonalakat találunk. Felirat: Ex libris dr. VS - Dr. Várkonyi Sándor. Jobbra lenn grafikus betűjele, kiadás éve feltüntetve. A kép barna színű.
png 33.39kB
png 838.86kB
png 3.33MB
B. L. ex librise
thumbnail
Az ex libris egy élére állított ellipszis benne két írott betű, vélhetően a tulajdonos monogramja: "B. L." A B betű tetején egy páva ül. Átlósan az ellipszis mögött fekete sáv húzódik, benne a felirat: "Ex libris". Az ex libris bal oldalán és alján egy egy fekete keret van. Az ex libris rózsaszín papírra van nyomtatva.
png 33.87kB
png 758.63kB
png 2.62MB
Jurisics Miklós uti Iskola Könyvtára
thumbnail
A képen középen egy fiú olva segy könyvet. Mögötte háromszintes polc, melyen könyvek állnak. A polc jobb felső sarkában egy kicsi ülő női szobor. A jobb alsó sarokban a készítő szignója: TD. A kép alatt felirat: Jurisics Miklós uti Iskola Könyvtára. a kép hátulján felirat: Pécs, 1978. III.
png 13.30kB
png 353.37kB
png 1.59MB
39-es Dandár uti Iskola Könyvtára
thumbnail
A képen a 39-es dandár, a Tanácsköztársaság katonai alakulatának a tagjai masíroznak, teljes felszerelésben. Az egyikük egy zászlót tart, melyre: 39-es DANDÁR van írva. A lábuk alatt a kép készítőjének szignója olvasható: TD. A kép jobb oldalán: Könyvtár 39-es Dandár uti Iskola felirat olvasható. A kép hátulján: Pécs, 1978. III.
png 14.20kB
png 390.12kB
png 1.78MB
Jókai uti Iskola Könyvtára
thumbnail
A kép előterében középen egy nyitott könyv látható, balra mellette egy körző, egy gyalu és egy vonalzó. Jobbra mellette egy tv, melybe az van írva, hogy ISKOLA TV. A könyv felett felirat: Jókai uti Iskola Könyvtára.A felirat felette a névadó iskola épületének rajza. Az épület bal sarkában a készítő szignója: TD. A kép hátulján felirat: Pécs, 1978. III.
png 14.02kB
png 354.35kB
png 1.59MB
Dr. Hal József Iskola Könyvtárának ex librise
thumbnail
Dr. Hal József Iskola Könyvtára felirat olvasható a kép alján. A kép felső részén az iskola épületének rajza látható. Az épület bal sarkára ex libris felirat van írva. Jobb sarkába a készítő szignója: TD. A kép hátulján: Pécs, 1978.III.
png 18.17kB
png 371.26kB
png 1.30MB
Klár, Magda Klár Magda ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris Klár Magda. A hátoldalon fecit D. Schuller Maglód Hungária. Egy nagy üveg belsejében ül egy hölgy, szájában egy hosszú "szívószál". Az üvegen MOTK monogram, az alján Kimosva adandó vissza felirat olvasható. Olvashatatlan ceruzás aláírás, 931 dátum.
png 14.97kB
png 273.04kB
png 792.87kB
Sárospataki Nagykönyvtár ex librise
thumbnail
A képen a Sárospataki Református Kollégium látható. A bal felső sarokban fekete mezőben egy csillag és az ex libris felirata. Ebben e mezőben még két betű látható, de ez olvashatatlan. Jobb alsó sarokban a készítő szignója: FA és egy évszám, ez is olvashatatlan. A kép alján felirat: Nagykönyvtár Sárospatak.
png 11.97kB
png 329.27kB
png 1.52MB
A Z ex librise
thumbnail
Az exlibris felirata: A Z ex librise. Az A Z monogram egybefonódva látható, levél motívomok díszítik, indákkal körbefogva. Hátoldalán V. Janák Lin. zöld színű pecsét.
png 48.68kB
png 1.06MB
png 3.00MB
Ex l...
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex L... Kézírásos aláírás: A. Carboundle. Papírcsákóban látható egy gyermekarc.
png 27.04kB
png 602.53kB
png 1.74MB
Goncalves, J. Cardoso J. Cardoso Goncalves ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris J. Cardoso Goncalves. A hátoldalon pecsét: Desenho de Avelino Guimaraes Lisboa Portugal Ex ... 684. Kézírásos aláírás. Lehajtott fejű, félmeztelen hölgy felé hajlik egy angyal. Rózsaindák keretezik a képet. Barna színű.
png 49.78kB
png 1.07MB
png 3.00MB
Kállai, Gyula Kállai Gyula könyve
thumbnail
Az ex librisen egy női akt látható. A nő jobb kezén támaszkodik, bal kezében egy szobrot tart. A jobb lába mellett 2 könyv (ebből egy nyitva) és egy azokra fektetett rózsaszál látható. Fekete háttéren. A készítő neve ceruzával feljegyezve a lap alján olvasható.
png 21.77kB
png 622.75kB
png 2.49MB
Ruder, L. L. Ruder ex librise
thumbnail
A képen egy asztal részlet látható, amin egy álló könyv BGB gerincfelirattal, egy nyitott könyv és egy madár látható. Az asztallap élén olvasható a tulajdonos: "Dr. L. Ruder". A kép bal alsó részén látható a szerző kézjegye: " Kor és egy kalapács rajza". A szerző aláírása a lap alján látszik.
png 35.24kB
png 841.44kB
png 2.94MB
Glockner, A. A. Glockner ex librise
thumbnail
A képen egy hegyvonulat látszik, melynek hó fedi a tejét. A hegyek fölött felirat: Excelsior". A kép alján a tulajdonos neve szerepel: " Dr. A. Glockner". A szerző monogramja a kép jobb alsó sarkában látszik: "MHG". A hátoldalon kézzel írt szöveg: "Frau Marie 1904".
png 36.85kB
png 839.60kB
png 2.91MB
Gabi,Zoli Gabi, Zoli ex librise
thumbnail
Patikamérleg áll középen. Bal oldalon üvegdugós, csiszolt üveg, jobbra két könyvön elhelyezett váza. Az üveg felirata Gabi, a vázán pedig a Zoli név szerepel.
png 19.08kB
png 401.99kB
png 1.53MB
Pécsi II. sz. Gyakorló Iskola Könyvtárának ex librise
thumbnail
A kép tetején egy arcvonásokkal megrajzolt nap ragyog. Alatta könyvespolcon sorakoznak a könyvek. A kép bal szélén ex libris felirat. A kép alján: II. sz. Gyakorló Iskola Pécs Könyvtára. A kép jobb szélén a kép készítőjének szignója: TD. A kép hátulján: Pécs, 1978. III.
png 25.07kB
png 553.01kB
png 1.96MB
Egri Főegyházmegyei Könyvtár ex librise
thumbnail
Az egri Főegyházmegyei Könyvtár épülete látható a képen. A torony résznél szalagra írva: ex libris. A Főegyházmegyei Könyvtár felirat félkörívben határolja felülről a képet. A kép alján szalagon: Eger. Bal oldalon a sarokban FP rövidítés, jobb oldalon a készítő szignója és az évszám: FA 83.
png 9.76kB
png 246.88kB
png 1.13MB
Fekete, György Fekete György ex librise
thumbnail
A képen egy faágon ülő bagoly, háttérben a telihold látszik. A kép alján Ex libris Dr. Fekete György.
png 12.60kB
png 360.43kB
png 1.70MB
Hernandez, Alexandra Alexandra Hernandez ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy női zsoké van lova nyergében. A kép jobb felső sarkában egy patkóban az ex libris tulajdonosának monogramja látható.
png 13.02kB
png 317.55kB
png 1.30MB
Arady Kálmán (1893-1964) Arady K. ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris Dr. Arady K. A hátoldalon kézírásos feljegyzés: Grűnbaüm Ernő Nagyvárad 1934. fam. Halálfej fekete kalapot visel. A kalapon virágdísz. Piros keretben, fekete kép.
png 31.50kB
png 721.79kB
png 2.70MB
Vay Ádám Múzeum ex librise
thumbnail
A Vay Ádám Múzeum épületét látjuk a képen. Balra fenn a V Á M betűk egymáson ábrázolt rajza, jobbra lenn a szerző monogramja, kiadás ideje feltüntetve. Feliratok: "Vay Ádám Múzeum Vaja" és "1964. október 4."
png 33.84kB
png 826.50kB
png 3.27MB
Rab, Ferenc Rab Ferenc ex librise
thumbnail
Sok-sok madár száll a képen. Elöl egy nagyobb testű, hosszú csőrű madár, a csőrében egy paragrafust visz. A tulajdonos neve előtt "Dr." titulus. A kép jobb alsó sarkában egy szív.
png 29.48kB
png 738.91kB
png 2.55MB
Gyallay, Mihály Gyallay Mihály könyveiből
thumbnail
Az exlibris felirata: Gyallay Mihály könyveiből. Színes népi virágmotívumok.
png 31.46kB
png 763.94kB
png 2.95MB
Németh, Erzsébet Németh Erzsébet könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Németh Erzsébet könyve. A hátoldalon Aiglon Sassy Attila Budapest feliratú pecsét. Sebesült mellett térdel egy katona. A sebesült fejénél fejkendős asszony ül, vöröskeresztes szalag a karján.
png 20.06kB
png 585.15kB
png 2.71MB
Nagy, József Nagy József könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Nagy József könyve. A képen virágos vállkendős asszony látható, a háttérben egy város körvonalai.
png 35.60kB
png 762.36kB
png 2.76MB
Himnusz a nőkhöz
thumbnail
Az ex libris felirata: Himnusz a nőkhöz. VK monogram, felette 751. Körkörös motívum közepében egy virág. A virágban áll egy meztelen hosszú hajú nő, egyik kezében Alfa, a másikban Omega.
png 22.14kB
png 486.76kB
png 1.92MB
Tabák, Péter Tabák Péter ex librise
thumbnail
Rettenetet, viszolygást vált ki az emberből a kép. Egy sárkány fon körbe egy élettelennek tűnő nőt. A mellette álló férfi feszes tartással és nagy elszántsággal száll szembe a sárkánnyal. A kép bal oldalán, a sárkány mellett tűzcsóvák. A nyomaton: kiolvashatatlan monogram.
png 8.81kB
png 221.27kB
png 1.00MB
Torma, Ákos Torma Ákos könyve
thumbnail
Az ex libris egy angyalt ábrázol, aki bal kezében kardot, jobb kezében pedig mérleget tart. (Mindez utalás a tulajdonos foglalkozására - igazságügyi dolgozóként munkálkodott.) A következő szöveg a kép alatt helyezkedik el: "Dr. Torma Ákos könyve". A talpszöveg E betűjében egy filmfelvevő kamera látható. (Utalás arra, hogy a tulajdonos amatőr fotózással és filmezéssel foglalkozott, több művészeti díjjal is jutalmazva.) A kép felett tollal a következő bejegyzést látjuk: "exlibris 992". (A leí[...]
png 23.43kB
png 458.35kB
png 1.40MB
Ballér, Endre Ballér Endre ex librise
thumbnail
A kép Vasarely-stílusban készült kép, amiből pepita mintában vitorlások vehetők ki. A kép jobb felső sarkában: "Ex libris" felirat, a kép alatt: "Dr. Ballér Endre Pécs" felirat olvasható.
png 13.27kB
png 352.18kB
png 1.58MB
Ballér, Endre Ballér Endre ex librise
thumbnail
A képen vitorlások látszanak, a háttérben, feltehetőleg a Balaton-felvidék tanúhegyei. A kép jobb felső sarkában "Ex libris" felirat olvasható, jobb oldalon, alul "Dr. Ballér Endre" szöveg kapott helyet.
png 22.92kB
png 461.43kB
png 1.54MB
Dewinne, A.,Maurus, Terentius A. Dewinne ex librise
thumbnail
APADAEA betűk tetején "Ex libris A.Dewinne" feliratot tartalmazó téglalap fekszik. Erre egy izmos férfi könyököl bekötött szemmel. Két kezében feje fölött három könyvet tart. Elibris felirata az alsó könyv gerincén: Habent sua fata libelli! (Idézet Terentius Maurus Carmen heroicum-jából)
png 31.78kB
png 727.66kB
png 2.70MB
Egri Megyei Könyvtár ex librise
thumbnail
A képen Eger város nevezetességei láthatóak. A kép felett: "Megyei Könyvtár" felirat, jobb oldalon, függőlegesen: "Ex libris" felirat, alul az "Eger" felirat olvasható. A szerző jellegzetesen négyzetes monogramja jobb oldalon, alul szerepel.
png 8.88kB
png 203.40kB
png 896.50kB
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1613-1629)(1580-1629) Bethlen Gábor
thumbnail
A kép Bethlen Gábort ábrázolja ágaskodó ló hátán, díszes ruházatban, kezében jogarral. Feliratok fenn: 1580 1629 1980. Lent: Bethlen Gábor. Jobbra lenn szerző monogramja feltüntetve. A kép kék színű. Hátoldalon: Bethlen Gábor születésének 400. évfordulójára 1980. Feri Antal grafikus műve.
png 22.65kB
png 533.66kB
png 2.12MB
Christensen P., Søren Søren P. Christensen ex librise
thumbnail
A kép középpontjában egy szemüveges férfi portréja látható. Jobb oldalon felül "Palle Lauring" felirat olvasható. Felette, ami egyben a kép jobb felső sarka a szerző monogramja: "JK" látható.Az ex libris felirata: "Ex libris Søren P. Christensen" a kép alatt kapott helyet.
png 11.56kB
png 290.09kB
png 1.21MB
Takács, S. József Takács S. József ex librise
thumbnail
A képen egy féltérdre ereszkedő férfi látható háttal. A kép jobb felső részén egy nyitott könyv van, amiből folyadék csordogál. A férfi a kezébe gyűjti és iszik. A szerző kézjegye a kép jobb alsó részén olvasható: "V.K.". A kép egy 15 ex librist tartalmazó papíron található (7).
png 17.68kB
png 507.32kB
png 2.00MB
Bese, F. Bese ex librise
thumbnail
Egy szobabelsőt látunk, szekrénnyel, fotellel, dohányzó asztallal. A falon kép csüng, az asztal felett lámpa világít. Az ex libris szövege: "Ex libris Dr. Bese". A szerző monogramja a kép jobb oldalán, alul olvasható: "JK."
png 26.51kB
png 532.52kB
png 1.67MB
Bese, F. Bese ex librise
thumbnail
Egy udvarbelsőt látunk, jobb oldalon egy nagy fával, allatta asztal és székek. A kép bal oldalán és a háttérben helyezkedik el a ház. Az ex libris szövege:Ex Libris dr Bese". A szerző monogramja a kép jobb oldalán, alul látható: "JK."
png 12.84kB
png 339.92kB
png 1.41MB
Schouwink, Bart Bart Schouwink ex librise
thumbnail
Egy kétszárnyú íves ablak előtt egy asztal helyezkedik, rajta két könyvtartó állvány van egymásnak háttal. A kép jobbalsó sarkában egy nyitott könyv van, melynek lapjai üresek. Ex libris felirata: Ex-libris Bart Schouwink. A szerző neve és az elkészítés/megjelenés ideje az ex libris hátlapjára felvezetve: Lex Barten 1930.
png 34.44kB
png 734.85kB
png 2.53MB
Kodeš, A. A. Kodeš ex librise
thumbnail
A képen egy virág látható, vélhetően vadrózsa. A kép jobb alsó sarkában a szerző monogramja "MF", a kép alatt a szerző aláírása szerepel. A hátoldalon a következő pecsét látható: "Prof. Fr. Mracký R. G. Klatovy".
png 38.91kB
png 910.37kB
png 3.20MB
BL BL ex librise
thumbnail
Apró négyzet felső szélén Ex lib. felirat. Lent a B és L betűk között egy nyitott könyv látható.
png 4.04kB
png 76.98kB
png 137.51kB
Meíer, Heínrích Heínrích Meíer ex librise
thumbnail
A képen egy nyomda látható, amiben két ember dolgozik. Az egyik betűket szed, a másik egy prést kezel. Közöttük a földön három egymásra helyezett könyv áll. A prés tetején két címer látható, az egyik pajzsbeli rajzán egy kétfejű sas, a másikon egy függőlegesen csíkos alsó rész felett egy virág látható. A pajzsok tetejéből három madártoll áll ki. A pajzsok két szélén szőlőfürtök kandikálnak. Az ex libris felirata: "Rott grüß die Kunft!". A szerző neve a kép bal felső sarkában van.
png 51.67kB
png 1.29MB
png 4.80MB
Meszesi Iskola Könyvtára
thumbnail
a képen bal oldalon egy nyitott könyv, melyből egy égő fáklya áll ki. A fáklya törzsére a készítő szignója van írva: TD. A fáklya lángjára: Ex libris felirat. Mellette 3 zárt könyv van. Az egyiknek a gerincére ABC írva. Jobb szélen egy labda van. A kép alján felirat: Meszesi Iskola Könyvtára. A kép hátulján felirat: Pécs, 1978. III.
png 27.61kB
png 574.76kB
png 2.06MB
Kertvárosi I. sz. Iskola Könyvtárának ex librise
thumbnail
A képen egy nagy fektetett könyvön egy kisebb könyv áll, melyre ex libris felirat van írva. A háttérben egy polcon további könyvek vannak. a polc bal sarkában a készítő szignója: TD. Alul felirat: Kertvárosi I. sz. Iskola Könyvtára. A kép hátulján: Pécs, 1978. III.
png 16.71kB
png 458.36kB
png 2.07MB
Eszterházy, Miklós Móric (csákvári) (1855-1925) Csákvári Esterházy Miklós Móric ex librise
thumbnail
Családi címert ábrázol a kép. Ovális pajzson griffmadár, palásttal és koronával. Az ex libris szövege: Ex libris Csakvar Nicolas-Maurice Esterhazy.
png 45.74kB
png 1.06MB
png 3.39MB
Goncalres, J. Cardoso J. Cardoso Goncalves ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris J. Cardoso Goncalves. A hátoldalon pecsét: Desenho de Avelino Guimaraes Lisboa Portugal Ex ... 644. Kézírásos aláírás. Ámor és egy puttó csókja. Körülöttük, virágok, pillangó, csókolózó gerlepár. Zöld Színű.
png 47.91kB
png 1.02MB
png 2.82MB
Szölgyény, Pál Pauli Szölgyény ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Ex libris Pauli Szölgyény. Farkas 931. A hátoldalon pecsét: Farkas Dezső Esztergom Holzshnitt 1931. Kerekes kút vályúval. Barna színű.
png 45.23kB
png 1.10MB
png 4.36MB
Kelemen, Béla Kelemen Béla ex librise
thumbnail
Az ex librisen 2 kezet látunk, amelyek egy gömböt tartanak. Lilás színű háttéren.
png 36.73kB
png 0.99MB
png 4.09MB
Nagy, László (1925-1978) (költő) Devecser Nagyközségi Könyvtárának ex librise
thumbnail
A képen Nagy László portréja, alatta pedig szülőháza látható. A portrét körbefogó szalagon: "In memoriam Nagy László 1925-1978. Iszkáz". A ház kéménye mellett a készítő szignója és egy szám: VK 1160. A kép alatt felirat: Ex libris Devecser Nagyközségi Könyvtár.
png 12.75kB
png 330.39kB
png 1.48MB
Zih, Sándor Zih Sándor könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Dr. Zih Sándor könyve. Alatta olvashatatlan kézírásos aláírás. Ovális díszes keretben egy dolgozószoba részlete. Fehér köpenyben ül egy férfi a mikroszkópnál. Asztalán könyv és lombik. Mögötte könyvespolc a tetején bagoly ül.
png 32.09kB
png 781.99kB
png 3.14MB
Ex libris
thumbnail
Egy balra tekintő, pipázó, kalapos, díszes subát viselő juhászt látunk, akinek a jobb kezében egy bot van. Az "Ex libris" felirat a képtől balra került feltüntetésre. a kép alá a következőt írták: "Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Ajándéka a Községi Könyvtárnak". ("6806203. Zrínyi (T) Nyomda (Magyar Hirdető)").
png 23.17kB
png 523.33kB
png 1.95MB
Nemes, Éva Nemes Éva ex librise
thumbnail
Sűrű, sötét fenyők közül gomolygó felhőkre látunk, melyen egy kitárt szárnyú madár sziluettje is megjelenik. Szerző kettéosztott monogramja balra és jobbra lent feltüntetve.
png 27.85kB
png 619.01kB
png 2.26MB
Ex libris
thumbnail
A képen egy utcarészlet látható. Nagy, magas épületek háttérben a templomtoronnyal. A kép alatt egy nyitott könyv látható. A szerző monogramja a kép bal oldalán, alul szerepel:"di 504".
png 12.74kB
png 325.73kB
png 1.45MB
Galambos, Ferenc Galambos Ferenc ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: Galambos Ferenc ex libris. Nyolc szögletű alakzatban olvasható a körkörösen elhelyezett felirat. Közepén kör alakban madár motívumok.
png 54.50kB
png 1.28MB
png 5.24MB
H H ex librise
thumbnail
Barna négyszög alakzatban - mint a kép háttereként - látunk egy idős, hosszú szakálú tudóst. Nyitott könyv van előtte. A háta mögött kémcső, mellette könyvek, a könyv tetején halálfej.
png 45.00kB
png 1.27MB
png 5.62MB
Berger, R. Berger R. ex librise
thumbnail
A képen egy fehérbe öltözött férfi látható, akinek az arcán maszk van. A kezében egy vékony szerszámmal valamit dolgozik. A kép bal felső sarkában a nap szórja sugarait, benne az "Ex libris" felirattal. A kép bal alsó sarkában: "Dr. Berger R" felirat áll, felette a szerző monogramja kapott helyet: "TD".
png 20.56kB
png 459.11kB
png 1.72MB
Dutkay, Dénes (középiskolai tanár) Dutkay Dénes ex librise
thumbnail
A képen egy nyitott könyvből kinövő virág látható, amely magasabb, mint a tőle jobbra álló férfi, aki locsolókannát tart a kezében. A háttérben a nap látható. A képen feliratszalagon olvasható az ex libris felirat és a tulajdonos neve:Ex libris Dionysios Dutkai. A szerző kézjele a nap alján látható: "VK". Efölött egy szám olvasható: "1129".
png 9.70kB
png 252.46kB
png 1.17MB
Nagy, László (1925-1978) (költő) Devecser Nagyközségi Járási Könyvtár ex librise
thumbnail
Az exlibris felirata:Ex libris Devecser Nagyközségi Járási Könyvtár. Nagy László emlékezete 1925-1978. Nagy László portréja látható.
png 38.63kB
png 850.99kB
png 3.28MB
Kallmorgen, Walther Walther Kallmorgen ex librise
thumbnail
Két oszlop által tartott boltív alatt négy alak látható. A boltíven legyezőalakzaton egy körző és egy csúcsára állított háromszög helyezkedik el. Ex libris felirata: Ex libris Walther Kallmorgen.
png 37.16kB
png 940.24kB
png 3.68MB
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1613-1629)(1580-1629) Bethlen Gábor
thumbnail
Az ex libris felirata: Bethlen Gábor 1580, 1629, 1980. "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" Rm 8:31 Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt! Olvashatatlan monogram. Bethlen Gábor látható lóháton.
png 24.55kB
png 592.87kB
png 2.45MB
Szabó, Ervin Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ex librise
thumbnail
Szabó Ervin portréját látjuk a képen. Feliratok: Száz éve született Szabó Ervin - Ex libris Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.
png 6.77kB
png 155.64kB
png 717.71kB
Rozgonyi, Éva Rozgonyi Éva ex librise
thumbnail
A képen egy vastag törzsű fa látható, óriási lombkoronával. A szöveg a kép alá került: "Ex libris Rozgonyi Éva".
png 14.01kB
png 299.36kB
png 1.09MB
Csuklyás alakot ábrázoló ex libris
thumbnail
Az előtérben csuklyás alak ül a földön. Jobbján vékony kereszt áll. Mögötte hegytetőre, dombra felfutó házak sorát, épületek sokaságát látjuk.
png 39.21kB
png 965.41kB
png 1.88MB
Lux, Gyula Lux Gyula könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Lux Gyula könyve. Félmeztelen férfi csákánnyal a kezében háttal áll. A mondatszalag fölött könyvek, középen könyöklő férfi olvas. Barna színű.
png 62.05kB
png 1.54MB
png 4.55MB
Petőfi utcai Iskola Könyvtárának ex librise
thumbnail
A képen könyvekkel teli polcokat látunk. Az egyik polcrészen felirat: Petőfi utcai Iskola Könyvtára. A másik polcon: Ex libris felirat. A felső polc jobb sarkában a készítő szignója: TD. Hátul felirat: Pécs, 1978. III.
png 35.36kB
png 802.63kB
png 2.87MB
Horváth, László Horváth László ex librise
thumbnail
A képen egy nyitott könyv látható, rajta egy lúdtoll, amely magától ír - emberi jelenlét nélkül. A háttérben hullámok és halak láthatók. A jobb felső sarokban pedig egy hal feje látható felnagyítva. Ex libris felirata: Ex libris Dr. Horváth László Hátoldalán pecsét: 1980. február 2. Tollal feljegyzés: Debrecen.
png 32.31kB
png 778.09kB
png 3.16MB
Szelényi ex librise
thumbnail
A képen középen egy díszes SZ betű látható. A kép tetején az ex libris felirat, a kép alján a Szelényi név.
png 13.77kB
png 242.38kB
png 535.95kB
Dalnoki, István Dalnoki István ex librise
thumbnail
A képen hálós szerkezetű, sötét mezőben szétszórva jelennek meg a kisebb képek: egy fazsindelyes templomtorony, címer és egy hangszeren játszó múzsa. A nyomat alatt: Dalnoki '86
png 33.89kB
png 844.09kB
png 3.04MB
Baba könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Baba könyve. BFy monogram. A hátoldalon Balázsfy ceruzás kézírásos aláírás. Kanapén eldőlő olvasó nő. Mögötte egy mackó.
png 40.79kB
png 881.18kB
png 1.84MB
Gönczi, Ferenc Gönczi Ferenc ex librise
thumbnail
Justitia jelenik meg a képen, ahol bal kezében a mérleget, jobb kezében pedig egy kardot tart. A szeme egy pánttal be van kötve. A mérleg két serpenyője egyen­súlyban van, ahogy egyensúly áll fenn a büntetés és a jutalmazás között. A felirat a női alak mellett jobbról és alatta jelenik meg: "Ex Libris Dr. Gönczi Ferenc". A szerző monogramja: "FA" a kép alján, középtájon került feltüntetésre.
png 8.64kB
png 195.11kB
png 872.55kB
Lehrbaum, Katalin Lehrbaum Katalin ex librise
thumbnail
Három, lapjára fektetett könyv tetején egy balra tekintő kiskutya kapszkodik. A kutyától balra helyezkedik el a felirat egyik része: "Lehrbaum Katalin" a könyvekben lévő könyvjelzőn a felirat másik része: "Ex libris". A kutyától jobbra, ami egyben a kép közepe is, a szerző monogramja és egy szám olvasható: "FA 69". A kép hátuljára, tollal a következő van feljegyezve: "Szeged, 1971".
png 9.60kB
png 226.35kB
png 0.98MB
Mika, János Mika János ex librise
thumbnail
A hétfejű sárkány hátán egy macska áll. Felirat: Ex libris Dr. Mika János. Szerző monogramja, kiadás ideje feltüntetve balra lenn.
png 25.51kB
png 567.15kB
png 2.24MB
Barta, László Barta László ex librise
thumbnail
A képen két, középkori ruhába öltözött személy látható. Az idősebbik egy pultnál áll, nyitot könyvvel a kezében, tőle balra egy fiatalabb férfi referál neki egy papírból. A háttérben vár látszik. A pult előtt a következő felirat áll: "Historia Litterae". A kép felé: "Ex libris", a kép alá "Dr. Barta László" felirat került. A szerző monogramja a kép bal oldalán alul látszik: "di 701"
png 11.39kB
png 302.82kB
png 1.36MB
Versényi, Lajos Versényi Lajos ex librise
thumbnail
Elpusztult települést látunk, romba dőlt házak, sérülteket szállító emberek, az utcán halottak. A kép központi részén, a település fölött fehér lovon lovagol, kaszával kezében a fekete lepelbe öltözött kaszás "Halál". A nyomat alján olvashatatlan kézírás.
png 42.26kB
png 1.17MB
png 5.05MB
Villányi, János Villányi János ex librise
thumbnail
Egy - mesebeli - város utcáján huszár lovagol és a jobbjában tartott jelzőkürtöt fújja. Lova lába körül virágok díszelegnek. Kép közepén grafikus monogramja feltüntetve.
png 32.53kB
png 758.28kB
png 3.03MB
Debreceni Református Kollégium Könyvtárának ex librise
thumbnail
Az ex libris felirata: A Debreczeni Ref. Colleg. Bibliothecaja könyve. A feliratot kacskaringós vonalak foglalják közre.
png 27.84kB
png 615.82kB
png 2.01MB
Záborszky, Zoltán Záborszky Zoltán ex librise
thumbnail
Különböző időben és helyszínen játszódó képek keverednek. Az előtérben műtét folyik. Hátrébb dárdával felfegyverkezett, harci sisakot, mellvértet viselő férfi áll. Felirat: Ex libris dr Záborszky Zoltán. Jobbra lenn grafikus kézjegye feltüntetve. A kép barna színű.
png 32.71kB
png 798.91kB
png 3.10MB
x Agrablajn kristnaskojn kaj felican novan jaron!
thumbnail
Az ex libris felirata: Agrablajn kristnaskojn kaj felican novan jaron! Takács Dezső linoleummetszete. Népviseletet viselő nő ül ölében egy kislány. Mellette furulyázó népviseletes férfi áll. Felettük repülő páva.
png 33.31kB
png 834.88kB
png 3.42MB
Gergics, Edith Gergics Edith könyve
thumbnail
A képen egy gondolkodó, nekünk háttal, egy díszes faragott kövön ülő, hosszú ruhás nő és egy főnixmadár látható. A nő ölében nyitott könyv van, a háttérben pedig hegyek és egy nagy felhő. A szerző neve a kép jobb alsó részén olvasható. A kép egy 15 ex librist tartalmazó papíron található (2).
png 15.24kB
png 447.07kB
png 2.09MB
Beran, I. B (IB?) ex librise
thumbnail
A kép jobb felső és bal alsó sarkában egy-egy nyitott könyv látható. Ex libris felirata: B ex liBris B. Szerző monogramja az ex librisen feltüntetve: IB. A szerző neve az ex libris hátlapjára felvezetve: I. Beran.
png 31.26kB
png 686.89kB
png 2.28MB
Bocskai, István A szerencsi országgyűlés emlékezete
thumbnail
Fák, bokrok takarásában kisebb templom áll a háttérben. A templomkertet kőkerítés övezi, melynek bejárata szintén ábrázolva van. Balra elől Bocskai István portréját találjuk. Feliratok balra fenn: 1605-1980, jobbra: A szerencsi országgyűlés emlékezete. Grafikus kézjegye lenn, középen.
png 28.21kB
png 660.46kB
png 2.73MB
Skaláková, R. R. Skaláková ex librise
thumbnail
A szűk utat beárnyékolja a kétoldalt magas jegenyefa sor. A fák alatt füves rész, fölöttük a felhők. A nyomat tartalmazza az alkotó nevének monogramját.
png 1.23MB
png 46.71kB
png 4.50MB
Bese, F. Bese ex librise
thumbnail
Egy tájképet látunk, jobbra, az előtérben egy tornácos házzal, balra fenyőfával, a távolban a dombok között megbúvó településsel. A szerző monogramja a kép jobb oldalán, felül látható: "JK." Az ex libris felirata: "Ex Libris Dr Bese".
png 32.08kB
png 685.76kB
png 2.50MB
Kisipari Termelőszövetkezet ajándéka a községi könyvtárnak feliratú ex libris
thumbnail
Az ex libris két elhatárolható, szabályos részre oszlik. A fölső: tulipánt ábrázoló virágmotívum. Bordó háttérbe helyezték a sárga, fehér színekkel színesített virágot. Az alsó részben a szöveg:"Ex libris-Kisipari Termelőszövetkezet ajándéka a községi könyvtárnak". A nyomat hátoldalán kézírással: 1968
png 0.98MB
png 35.84kB
png 4.33MB
Magyar, Mór Magyar Mór könyve
thumbnail
A téglalap alakú ex libris felső részén sövénylabirintus bejárata előtt díszes ruhát viselő nőt látunk profilból ábrázolva, aki állva olvassa a kezében tartott könyvet. Ex libris felirata a kép alján babérkoszorú alatt elhelyezve: Magyar Mór könyve. A szerző nevének monogramja az ex libris alján feltüntve.
png 19.77kB
png 451.53kB
png 1.60MB
Medgyes, Böske Medgyes Böske ex librise
thumbnail
Rokokó ruhában lévő fiatal lány vigasztalni próbál egy feszengő, bohócjelmezt viselő, vékony, magas fiút. Bal oldalon lent a szerző monogramja, jobbra a kiadás éve feltüntetve.
png 45.93kB
png 1.14MB
png 4.63MB
Szivessy, Tibor (1884-1963) (építészmérnök) Szivessy Tibor ex librise
thumbnail
Talapzaton szoborcsoportban öt női alak látható. A baloldali három alak sötét színű, míg a jobboldali kettő fehér. Fölöttük egy bokor van, melyen három pajzs alakzat van. Ex libris felirata a kép alján két szív között elhelyezve: Szivessy Tibor. Szerző monogramja az ex librisen feltüntetve.
png 27.63kB
png 717.32kB
png 2.93MB
Juhász, Géza Juhász Géza könyve
thumbnail
A kép jobb oldalán egy férfi látható, előtte mérleg, kezében egy nyitott könyv. Mögötte a kép bal oldalán egymás mögött álló három férfi látszik. A szerző neve a kép jobb alsó részén az évszámmal együtt olvasható. A kép egy 15 ex librist tartalmazó papíron található (12).
png 15.15kB
png 433.54kB
png 1.83MB
Kovrig, Károly Kovrig Károly ex librise
thumbnail
Egy díszes ruhába öltözött nőt látunk probilból, aki a bal kezében tartott könyvből olvas. Mögötte a kép jobb oldalán egy fa áll, a nőt indák fonják körül, előtte egy vár/templom csúcsa látható. Ex libris felirata: "Ez a könyv Kovrig Károly számára készűlt, aki az Erdélyi Szépmives Céh tagja". A szerző neve, az elkészítés/megjelenés helye és ideje az ex libris hátlapjára ceruzával felvezetve: Debreczeny László, Cluj - Kolozsvár, 1929.
png 40.32kB
png 1.00MB
png 4.17MB
Pásint, József Pásint József ex librise
thumbnail
Egy férfi ül egy széken hintázva, előtte az asztalon gyertya ég, bal oldalról látjuk. Jobb lábát az asztal alatt kinyújtva pihenteti, a jobb kezével tartott nyitott könyvet olvassa, bal karjával könyököl. Ex libris felirata: Ex libris magyarzsákodi Pásint József.
png 21.87kB
png 524.18kB
png 1.85MB
Ritoók, Margaret Margaret Ritoók ex librise
thumbnail
A bal oldalon elhelyezhedő grafika egy téli tájon száguldó kétlovas szánt ábrázol. A szánon nagyméretű könyvek és tekercsek vannak "EX LIBRIS" felirattal. A szán talpa MR monogrammot formáz. A háttér havas, dombos táját két oldalról fenyőfák határolják. A kép felső, jobb oldali részén az 1970-es évszám látható. Jobb oldalon, a képpel átellenben az alábbi szöveg olvasható: "A happy new Year! Prosit neujahr! Bonne annèe! MARGARET RITOÓK Budapest,XII., Istenhegyi-út 20/B (HUNGARY)" A szerző mo[...]
png 36.92kB
png 13.23kB
png 895.08kB
png 279.06kB
png 3.19MB
png 925.38kB
Kiss, Georg Georg Kiss ex librise
thumbnail
Egy csúcsos épületet fotóz egy pálcikaember, akinek a testét a tulajdonos nevének kezdő "K" betűje adja. Az ex libris felirata a következő: "Ex Libris Georg Kiss". A szerző monogramja a kép jobb felső sarkában olvasható: "JK."
png 9.60kB
png 216.74kB
png 0.96MB
25 éves a tapolcai II.sz. Óvoda ex libris - Meghívó
thumbnail
A meghívón egy ex librisen egy óvoda előtt az óvónővel körtáncot járó négy gyerek látható. A képen jobb oldalon fenn az "Ex libris" , lenn a "25 éves a tapolcai II.sz. Óvoda" felirat olvasható. A szerző monogramja a kép jobb oldalán a felirat fölött látható: "NLL". A meghívó az óvoda 25 éves jubileumi ünnepségeire szól, 1975. május 25-én 10 órára az óvodába.
png 10.12kB
png 275.05kB
png 1.17MB
Bánhidy, Ferenc Bánhidy Ferenc ex librise
thumbnail
A képen egy középkori viszonyokat idéző műtőt látunk. Az előtérben az asztalon a műtéthez szükséges kések, ollók, fogók vannak az asztalba szúrva. A háttérben egy lepel lóg a falról, felette a "műtő" felirat van egy pergamenre kiszegezve. Az ex libris felirata: "Ex libris Dr. Bánhidy Ferenc". A szerző monogramja: "SB" a kép bal oldalán, középen olvasható.
png 19.61kB
png 494.79kB
png 1.95MB
Ritoók, Margaret Margaret Ritoók ex librise
thumbnail
A grafika az 1969. július 21-én történt első holdséta "Békés szándékkal jöttünk" üzenetét jeleníti meg a virágos réten sétáló és virágot szedő űrhajóssal. A bal felső sarokban az űrhajós, illetve a kezében tartott virág felett az "1969 júl. 21." dátum látható. A grafika alsó részén "EX LIBRIS Margaret Ritoók" olvasható. A készítő monogramja a grafika jobb szélének középső részén egy virág közepén olvasható.
png 26.98kB
png 560.39kB
png 1.93MB
Pados, István Pados István ex librise
thumbnail
Az ex libris grafikájának központi, hangsúlyos részén egy fekete borítójú, „PADOS ISTVÁN” feliratú könyv látható. A könyv babérleveleken nyugszik. A háttérben egy gyárépület sötét alakja, három kéménnyel és négy stilizált, elektromos energiára utaló villám képe látszik. A szerző monogramja a grafika jobb alsó sarkában található, alatta az 504-es számmal. A grafika felett „EX LIBRIS” felirat látható.
png 8.61kB
png 191.55kB
png 872.82kB
Marika könyve
thumbnail
Az ex libris lekerekített téglalap alakú, vékony kerettel díszítve. A grafika inverz technikájú, azaz fekete háttéren fehérek a betűk és a grafikai elemek. A középpontban a művészetek szimbólumai: a babérlevéllel díszített hárfa, előtte a színészek nevető és szomorú álarca. A hárfa alatt jobb és bal oldalon egy-egy rózsa látható. A kompozíció alatt „MARIKA könyve” felirat olvasható két sorban, a Marika név ívesen meghajlítva a második sor felett.
png 10.14kB
png 234.74kB
png 1.04MB
Boris, Bálent Boris Bálent ex librise
thumbnail
Az ex libris grafikáján egy hegyvidéki tájkép látható a háttérben. Három hegycsúcs, előttük fenyőfák. Az előtérben, bal oldalon egy férfi arcképe. Valószínűleg Dr. Boris Bálent, akinek a neve a kép alján középen, az arckép mellett található. A szerző monogramja a jobb alsó sarokban látható.
png 11.66kB
png 289.95kB
png 1.28MB
Rödel, Klaus Klaus Rödel ex librise
thumbnail
A grafikán a budapesti Halászbástya és Szent István lovasszobra látható. A kép felső részén 1970-es évszám, alsó részén "CIEL CONGRESS INTGERNAZION EX LIBRIS BUDAPEST Ex Libris KLAUS RÖDEL" felirat található. A készítő monogramja a kép jobb szélén középen látható.
png 10.77kB
png 283.69kB
png 1.30MB
Galambos, Ferenc (1910-1988) (bibliográfus, ex libris gyűjtő, költő),József, Attila (1905-1937) (költő) Galambos Ferenc 70
thumbnail
A képen József Attila portréja látható. A portré mögött a képen sinek és egy település házai. A kép tetején József Attila 75 felirat. A kép alján: Galambos Ferenc 70 és egy évszám: 1980. A jobb alsó sarokban a készítő szignója: CS.
png 11.99kB
png 313.43kB
png 1.43MB
Roth, Marci,Loránt, Erzsi Roth Marci és B. Loránt Erzsi ex librise
thumbnail
A képen egy kalapot és sétapálcát viselő férfi átkarolva sétál egy hölggyel. Egy hídon haladnák át víz felett. A háttérben emeletes házak és felhők vannak az égen. A kép felett ex szó, alatta pedig a libris. A kép bal oldalán Dr. Roth Marci neve, jobb oldalon B. Loránt Erzsi neve.
png 53.53kB
png 1.20MB
png 3.09MB
Ertsey, Péterné,Kopasz, Márta Ertsey Péterné
thumbnail
A képen egy fiatal nő, vállán hosszú kendőt visel, nyakában nyaklánc, fején dísz. Jobb lábát és jobb kezét felemeli, fejével a balra néz. Bal kezével egy madarat reptet fel. A jobb keze mellett évszám: 1984. A jobb lába alatt egy név: Dr. Ertsey Péterné. Bal lábával egy vízparton áll, mellette épületek és E.P. monogram. Ez egy nyitható ex libris, belül felirat: Grafika Prof. Kopasz Márta docens 6720 Szeged, Magyar Tanácsköztársaság útja 2.
png 9.83kB
png 231.02kB
png 1.03MB
K.B.K. tagsági jegy 1983
thumbnail
A képen Budapest látképe a Gellért-hegyről. Alatta kékkel felirat K.B.K. tagsági jegy 1983. K.B.K.: Kisgrafika Barátok Köre
png 36.08kB
png 844.40kB
png 3.02MB
Gyün Tóma Panna szele
thumbnail
A fekete háttér előtt két ember alak látszik. Az egyik egy a kép felső részén látható kereszt előtt térdel, két kezét félőn felé emelve, amely irányából szél fúj. A másik egy kendős kötényes, kezében seprűt tartó nő, hátában egy hatalmas késsel. A szerző kézjegye a kép jobb alsó részén látható: "AK". Egy 16 grafikából álló gyűjtemény része.
png 15.30kB
png 410.57kB
png 1.81MB
Pesti, László Pesti László ex librise
thumbnail
A képen egy férfi facsemetét ültet, mellette ásó gereblye és locsoló. A háttérben fák és bokrok. A képet felirat foglalja keretbe: Cercidiphylum Jap. OsMaroniacer Macodes Petola Thujopsis Dol. A bal alsó sarokban a művész szignója és az évszám: FA 78. A kép jobb oldalán az ex libris felirata: Ex libris Pesti László. A kép alatt a jobb sarokban a készítő teljes neve ceruzával írva: Fery Antal.
png 26.59kB
png 572.52kB
png 2.04MB
Ó, hajnal, hajnal, szép piros hajnal
thumbnail
A fekete háttér előtt egy férfi áll, karjait üdvözlőn a magasba tartva, nézi a felkelő napot. Lábánál keresztek, kopjafák láthatók. A szerző kézjegye a kép jobb alsó részén látható: "AK". Egy 16 grafikából álló gyűjtemény része.
png 16.72kB
png 458.73kB
png 2.01MB
Soós, Imre,Rembrandt, Hamrensz Rijn (1606-1669) (festő) Soós Imre ex librise
thumbnail
A képen egy fekete háttérben Rembrandt, németalföldi festő arca látható. A kép körül felirat: Ex libris Dr. Soós Imre 1606-1669; Rembrandt Harmensz Rijn. A kép jobb sarkában a készítő szignója és évszám: Fa 8?.
png 14.93kB
png 399.85kB
png 1.83MB
Haj, ki zsébre!
thumbnail
A fekete háttér előtt egy haragos, kalapos parasztember bottal üt egy fiatalabbat. Körülöttük keresztek, a jobb alsón egy kifeszített ember. A szerző kézjegye a kép jobb alsó részén látható: "AK". Egy 16 grafikából álló gyűjtemény része.
png 15.17kB
png 408.61kB
png 1.79MB
Ex libris
thumbnail
A képen a nyírbátori Báthori István Múzeum látható, mely egykoron minorita rendház volt. A kép hátulján ceruzával: A Báthori István Múzeum Nyírbátorban 1978. VII. 24. A kép jobb sarkában a készítő szignója: AK.
png 32.98kB
png 794.11kB
png 3.01MB
Miért szenveded ezt a kínhalált?
thumbnail
A fekete háttér előtt két keresztre feszített ember látható nekünk háttal, arccal a felkelő nap felé. Tőlük jobbra és balra virágok nyílnak. A szerző kézjegye a kép jobb alsó részén látható: "AK". Egy 16 grafikából álló gyűjtemény része.
png 16.33kB
png 447.58kB
png 1.99MB
Réthy, Boglárka Réthy Boglárka ex librise
thumbnail
A képen egy balra néző nő, aki a jobb kezében egy galambot tart. A galamb mögött ragyogó napkorong. A nő hajában egy virág. A nő bal keze egy álló zárt könyvön fekszik. A könyv borítóján a készítő szignója: FA. A könyv előtt egy szalag fut, felirata: Réthy Boglárka. A szalag alatt évszám: 78. A kép alatt a jobb sarokban ceruzával: Fery Antal.
png 8.44kB
png 210.60kB
png 0.96MB
Lovász, András László Lovász András László megérkezett
thumbnail
A képen egy bölcső látható középen, mely népi motívummal díszített. Felette két galamb csőrében egy szalag, felirata: 1962.május 27. Felettük egy angyal, mely magasra tartott kezéből virágot szór a bölcsőre. A jobb alsó sarokban egy párnára van írva az ex libris felirata: Lovász András László megérkezett. Balra mellette a készítő szignója: FA. A jobb alsó sarokban a kép alatt ceruzával a készítő szignója: Fery Antal.
png 12.27kB
png 312.90kB
png 1.42MB
Junge, Hermann Hermann Junge ex librise
thumbnail
A képen egy fa lombjai alatt két nemesi címer. Alul könyvek, tintatartó tollal és összecsavart papír. Alul szöveg: Ex libris Hermann Junge Erlangen. Felül is szöveg: Der Sinn Sei Lauter und Wahr (Az értelem legyen tiszta és igaz). A felső szalagdíszen bal oldalon a készítő szignója van és az évszám, ami olvashatatlan. A legtetején: Atelier Stolle Harzburg. A bal oldali címerpajzs sárga hátterében kétfejű fekete sas. Lábával tart valamit. A pajzson koronás sisak és sárga, piros és fekete sza[...]
png 49.66kB
png 1.25MB
png 4.86MB
Róna, Pál Róna Pál ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy németjuhász kutya látható. Egy könyvkupac tetején ül. A kupacnak támasztott könyv borítóján olvasható a készítő monogramja és az évszám. A készítő teljes neve a lap alján van ceruzával feljegyezve. Ex libris felirata: "Ex libris Dr. Róna Pál".
png 12.50kB
png 306.76kB
png 1.23MB
Kovács, Károly Kovács Károly és családjának ex librise
thumbnail
Az ex librisen a Háromkirályok láthatók. Mindegyikük tart kezében valamit: (balról jobbra haladva) szőlőfürtöket, búzakalászokat és vadgalambot ággal csőrében. Jelentése: "Bort, búzát, békességet!". Ex libris felirata: "B.Ú.É.K. 1978 Dr. Kovács Károly és családja". Világoskék háttéren. A készítő monogramja a legalul elhelyezkedő király ruhájának csücskén látszik. A teljes neve a lap alján van ceruzával feljegyezve.
png 16.29kB
png 475.92kB
png 2.20MB
Dorogi, Márton Dorogi Márton ex librise
thumbnail
Az ex libris népi motívumokkal díszített. Egy könyv borítóján tulipánok és más virágok láthatók. Ex libris felirata: "Ex libris Dorogi Márton". A készítő kézjegye a kép bal alsó sarkában, a D betű fölött olvasható.
png 39.38kB
png 806.61kB
png 2.80MB
Pósa, L. L. Pósa ex librise
thumbnail
A grafika bal oldalán egy keleti (japán vagy kínai) ruházatú nőt ábrázoló korsó áll egy fekete tó szélén. A tó közepén egy toll látható. Az "Ex libris l. Pósa." felirat a tóból kindulva, narancssárga hullámos háttérrel a kompozíció része az átlós elrendezésével. A művész monogramja a jobb alsó sarokban található.
png 21.25kB
png 471.93kB
png 1.61MB
Nagy, József Nagy József könyve
thumbnail
Az ex libris felirata: Nagy József könyve 1910. Egy idősebb férfi portréja látható oldalnézetből.
png 37.65kB
png 825.48kB
png 2.86MB
Kálmán, Péter Kálmán Péter könyve
thumbnail
A grafika felső részén a fekete háttér előtt, csillagok között repülő fehér galamb látható, faággal a csőrében. A grafika alsó részét a felső rész inverzeként, illetve árnyékaként is lehet tekinteni, a fehér háttér előtt repülő fekete galambbal. A kép alján „KÁLMÁN PÉTER KÖNYVE” felirat olvasható, két stilizált virág között.
png 42.61kB
png 750.55kB
png 1.37MB
Kőrösy, Tamás Kőrösy Tamás ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy karavella (3 árbocos hajó) látható a tengeren hánykolódva.
png 30.21kB
png 644.54kB
png 1.89MB
Pereznyák család Pereznyák ex librise
thumbnail
Az ex libris Kopasz Márta egy munkája a Múzsák sorozatból. Egy női fejet ábrázol. Ex libris felirata: "Família. Dr. Pereznyák". A felirat mellett látható a művész kézjegye (egy négyzetben egy másik, elforgatott négyzet). A lap alján az SZSZ rövidítés látható. A hátoldalon olvasható: "Kopasz Márta műve".
png 37.31kB
png 1.05MB
png 4.76MB
Kohout, J. J. Kohout ex librise
thumbnail
A képen két csukott könyvön egy emberi koponya látható. Az ex libris felirata a következő: " Homo perit, opus manet". A szerző "JD" monogramja a jobb alsó sarokban található. A kép alatt a szerző aláírása látható. A hátoldalon pecsétek formájában a következők szerepelnek: "1935", "Dřevoryt", "Jaroslav Dobrovolský grafik Hodonin, Palackého tř. 48 Československo".
png 43.65kB
png 1.20MB
png 5.04MB
Spelenberg, S. Spelenberg S. ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy tájkép látható. A kép fő témája a folyópart és a folyóparton álló fák tükröződése a vízben. A háttérben dombok és hegyek látszanak elmosódottan. A kép alatt „Ex Libris Dr SPELENBERG S.” felirat olvasható. A folyó vizének jobb alsó részében található a készítő monogramja.
png 13.31kB
png 340.52kB
png 1.49MB
Dávidházy Kálmán RT ex librise
thumbnail
A képen egy hosszú, díszes ruhát, fején fejdíszt, hajában szalagokat viselő leány látható két könyvvel a kezében. Bal oldalon egy népies motívumokkal megrajzolt vékony oszlop látható, tetején két körrel, ahol a második körben egy kalapács van. A szerző monogramja a lány szoknyája mellett középen látható: "T o". A kép alat a következők olvashatók: " Orsz. Iparegyes. Díszérem. Állami Aranyérem Debreczen Arany Érem Turin 1911 év Dávidházy Kálmán RT Debreczen Füvészkert u. 9. Könyvkötészet Dob[...]
png 36.00kB
png 1.01MB
png 4.44MB
Dávidházy Kálmán RT ex librise
thumbnail
A képen egy hosszú, díszes ruhát, fején fejdíszt, hajában szalagokat viselő leány látható két könyvvel a kezében. Bal oldalon egy népies motívumokkal megrajzolt vékony oszlop látható, tetején két körrel, ahol a második körben egy kalapács van. A szerző monogramja a lány szoknyája mellett középen látható: "T o". A kép alat a következők olvashatók: " Orsz. Iparegyes. Díszérem. Állami Aranyérem Debreczen Arany Érem Turin 1911 év Dávidházy Kálmán RT Debreczen Füvészkert u. 9. Könyvkötészet Dobo[...]
png 36.36kB
png 0.99MB
png 4.39MB
Otamendi de Olaciregui, Maria Magdalena Maria Otamendi ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy tájkép látható. Középpontban egy hegyi patak, amelyet sziklás hegyek öveznek. Két oldalt sziklás patakpart. A patak középpontjában egy kiszáradt fa úszik. A bal felső sarokban „Ex Libris”, a jobb alsó sarokban „Maria Otamendi” felirat olvasható. A név feletti második kőben található a szerző jele.
png 13.43kB
png 379.73kB
png 1.77MB
Otamendi de Olaciregui, Maria Magdalena Maria Magdalena Otamendi de Olaciregui ex librise
thumbnail
Az ex libris középpontjában a Buenos Airesben található obeliszk van. Körülötte a város emeletes épületei. Az obeliszken függőleges elrendezésben exlibris felirat látható. Mellette felirat: „Maria Magdalena OTAMENDI de OLACIREGUI Cerrito 1236. BUENOS AIRES ARGENTINA”.A kép jobb alsó sarkában található a szerző jele.
png 12.32kB
png 313.00kB
png 1.38MB
Otamendi de Olaciregui, Maria Magdalena Maria Magdalena Otamendi de Olaciregui ex librise
thumbnail
Az ex libris középpontjában a Buenos Airesben található obeliszk van. Körülötte a város emeletes épületei. Az obeliszken mellett felirat: „EX LIBRIS Maria Magdalena Otamendi de Olaciregui”. A kép alatt „Cerrito 1236 BUENOS AIRES ARGENTINA” szöveg olvasható. A kép jobb oldalán, középen, a épület felett található a szerző jele.
png 44.44kB
png 1.07MB
png 3.90MB
Muzsika ex librise
thumbnail
Az ex libris középpontjában egy festő van. Kis széken ül az erdőben és a térdén lévő lapra fest. Mellette festékek. Sapkát, kabátot és nadrágot visel. Mögötte légies nőalak, a múzsája, aki a fejére teszi a kezét. A háttér az erdő. Bal oldalon három sorba tördelve „EX LIBRIS” felirat. A kép alsó részén „Muzsika” olvasható. Az ex libris jobb felső sarkában található a szerző jele.
png 11.44kB
png 291.60kB
png 1.33MB
Mihály, Lajos Mihály Lajos ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy vastag fekete könyv látható, szemből, kissé felülröl nézve. A könyv borítóján „EX LIBRIS Dr MIHÁLY LAJOS” felirat, amiben az "ex libris" feliratot egy nagyméretű paragrafus jel választja ketté. A könyv mögött a háttérben két templom torony. A jobb oldali torony mögött a nap ragyog. Az ex libris jobb alsó sarkában található a szerző jele.
png 10.75kB
png 272.43kB
png 1.23MB
Kraáh, Mihály Kraáh Mihály ex librise
thumbnail
Az ex libris fő témája egy erkélyes torony. Négyzet alaprajzú épület, felső részén erkély fut körbe. Jobb oldalán hosszúkás bokor áll. Bal oldalon botra feltekeredett kígyó látható, kis virággal. A kép tetején „Ex Libris”, alján „Dr. Kraáh mihály” olvasható.
png 10.50kB
png 252.86kB
png 1.13MB
Izakovič, Karol Karol Izakovič ex librise
thumbnail
Az ex librisen a holdra szállásnak állít emléket a szerző. A grafikán a holdkomp létrájáról a holdra lépő űrhajóst ábrázolja. A holdkomp mellett balra látható a Föld. A grafika felső részén „1969 JÚL. 21. 3.54h” dátum és idő látható. A grafika alatt „Ex LibriS KAROL IZAKOVIČ” szöveg olvasható. A grafika jobb alsó sarkában található a szerző jele.
png 11.92kB
png 295.98kB
png 1.32MB
Gombos, László Gombos László ex librise
thumbnail
Az ex librisen egy várkapu látható kőhíddal és vízzel teli várárokkal. A háttérben további tornyok láthatóak. A grafika tetején és jobb oldalán „XIII. NEMZETKÖZI EX LIBRIS KONGRESSUS.” felirat olvasható. A grafika bal felső részén a Lánchíd sematikus rajza és Budapest 1970 felirat látható. A kép bal alsó sarkában egy kis tábla van, „BUÉK PF Dr. GOMBOS LÁSZLÓ” szöveggel. A grafika bal alsó sarkában, a tábla felett található a szerző jele.