A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár szakembereinek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0011
 
 
Kedvezményezett: Debreceni Egyetem
Projektvezető: Dr. Virágos Márta főigazgató (DEENK)
Projekt összköltsége (Debreceni Egyetem): 15 000 000 Ft
Támogatás összege (Debreceni Egyetem): 15 000 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2012. szeptember 1.
Projekt vége: 2014. november 30.
Támogatási szerződés: 2012. december 13.
 
 
 
Rövid összefoglalás a projektről:
A projekt célja akkreditált képzések megszervezése és lebonyolítása, melynek célcsoportja a DEENK kulturális szakembereiből tevődik össze. A képzés célja a humánerőforrás fejlesztés révén a könyvtár, mint kulturális intézmény alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására és elterjesztésére. Célunk a könyvtárhasználók oktatása által az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedése, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelése.
 

A fejlesztendő intézmény jövőre vonatkozó tervei:
A projekt elsődleges célja egy a felsőoktatási intézmény által folytatott, a kultúráért felelős miniszter által akkreditált képzés megszervezése és lebonyolítása. A képzésekben részvevő célcsoport a DEENK közép- és felsőfokú végzettségű kulturális szakembereiből (informatikai szakemberek, olvasószolgálati referensek, szakreferensek, feldolgozók, stb.) tevődik össze. A képzés célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá tétele az új tanulási formák alkalmazására és ezen tanulási formák elterjesztése. A szakmai, nyelvi és kommunikációs ismeretek bővítése és ehhez kapcsolódva a könyvtárhasználók oktatása elősegíti az élethosszig tartó tanulást elősegítő szolgáltatások számának növekedését, a látogatottságnak, valamint a formális oktatás hatékonyságának növelését.
A tervezett tanfolyamok a DEENK meglévő szolgáltatásainak fejlesztését és új szolgáltatások bevezetésének lehetőségét teremtik meg.  A képzések során megszerezhető kompetenciák és fejlesztések négy átfogóbb kategóriába szerveződnek. A szorosan vett szakmai ismeretek fejlesztése (Linux képzés, elektronikus könyv megismertetése) az új, korszerű információtechnikai és informatikai ismeretek naprakészen tartását és a felhasználók irányába történő megfelelő szintű átadását célozza. A könyvtárhasználók megismerését célzó képzések (olvasásfejlesztés, ügyfélszolgálati tréningek, tréningvezetés) a heterogén olvasóközönséggel való megfelelő kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés és kreatív problémamegoldás lehetőségeinek bővítését célozza meg. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése egyszerre célozza a könyvtár nagyszámú külföldi használója magasabb szintű kiszolgálásának igényét, és a nemzetközi szakirodalom ismeretén alapuló önálló szakmai fejlődés lehetőségének megteremtését. A kreatív innovációs képzésekkel (vezetői kompetenciák fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése, közösségszervezés és kapcsolatépítés) biztosítható a kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkező vezetők utánpótlása, és a mentorálási rendszer kialakítása, mely garantálja a könyvtár innovatív jellegű (tovább )fejlődését és a szolgáltatások színvonalát fenntartó hatékony munkaszervezést.
 
 
A projekt célcsoportja:
A képzésekben résztvevő célcsoport a DEENK közép-és felsőfokú végzettségű kulturális szakemberekből (informatikai szakemberek, olvasószolgálati referensek, szakreferensek, feldolgozók, stb.) tevődik össze.
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) egy integrált, hét egységből álló intézmény, ahol az egységesített vezetés hét különböző szakterületi könyvtár igényeit próbálja összehangolni. A könyvtárak különböző felhasználói elvárások alapján szervezték meg működésüket és szolgáltatási rendszerüket, éppen ezért az egységekben dolgozó könyvtárosok feladati és tevékenységei eltérő hangsúlyt kapnak a könyvtáron belül. A könyvtárosképzés keretében a tanfolyamok lehetőséget biztosítanak a különböző igényeknek és fejlesztési prioritásoknak megfelelő képzésekre, illetve a könyvtár egységeinek fejlesztésével és jövőképével összehangolt továbbképzésekre.  DEENK részt vállalt a közoktatást és élethosszig tartó tanulást szolgáló tevékenységek szervezésében a TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0007. pályázat keretében. A projekt kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek révén a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal tudja szolgálni a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást. E-learning módszerek alkalmazásával tanfolyamokat és programokat indítottunk az olvasási és digitális kompetenciák növelésének, a könyvtárhasználatra irányuló információ keresési készségek fejlesztésének érdekében (30 olvasáskultúra, 80 alkalom könyvtárhasználat). A projekt célul tűzte ki továbbá könyvtárszakmai képzések lebonyolítását és nyelvi illetve szaknyelvi tanfolyamok szervezését annak érdekében, hogy a könyvtárosok felkészültek legyenek a változó felhasználói igények kielégítésére.
A könyvtár több éves pályázati tapasztalattal rendelkezik, számos nemzetközi projekt és program tagjaként (COAR, OpenAIRE, OpenAIREplus, EUROPEANA) aktívan részt vesz, és élen jár a legújabb könyvtárszakmai és informatikai kezdeményezések meghonosításában, a jelenlegi könyvtári struktúrába való beépítésében.  
 
 
A tevékenységek fenntartása:
A könyvtárosképzés keretében tervezett tanfolyamok, amelyek a szakmai ismeretek fejlesztésére irányulnak (Linux képzés, elektronikus könyv megismertetése), a jövőben is megszervezésre kerülnek, mivel az új, korszerű információtechnikai és informatikai ismeretek naprakészen tartása és a felhasználók irányába történő megfelelő szintű átadása elengedhetetlen a könyvtár fejlődése szempontjából. A könyvtárhasználók megismerését célzó képzések (olvasásfejlesztés, ügyfélszolgálati tréningek, tréningvezetés) jelen lesznek a könyvtárosok továbbképzésében két okból is kifolyólag: (1) az olvasószolgálatban nem állandó jelleggel teljesítő kollégák is komplex ismereteket sajátítsanak el a könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatban, illetve (2) a heterogén olvasóközönséggel való megfelelő kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés és kreatív problémamegoldás naprakész szinten legyen a felhasználói igények kielégítése mellett. Kiemelt feladatunknak tartjuk a munkatársak nyelvi képzését. Ennek érdekében a nyelvi tanfolyamok szervezését és fenntartását folyamatosra tervezzük. A kreatív innovációs képzések (vezetői kompetenciák fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése), amelyek biztosítják a kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkező vezetők utánpótlását, és a mentorálási rendszer kialakítását, lehetőséget nyújt olyan szakemberek kinevelésére, amelyek a jövőben megalapozzák és fenntartják a könyvtárban dolgozó kollégák szakmai fejlődését szakmai események és továbbképzések keretében.

Frissítés dátuma: 2019.05.08.