Felméréseink

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár stratégiájának fontos eleme a rohamosan változó felhasználói környezet állandó monitorozása. Ennek  érdekében rendszeres igényfelméréseket végzünk a velünk szemben támasztott felhasználói elvárásokkal kapcsolatban. 

Az évente végzett felhasználói elégedettségmérések legfontosabb célja - az elégedettség mértékének meghatározásán túl - hogy segítségével azonosítsuk működésünk azon területeit, ahol szükségessé válhat a beavatkozás, a folyamatok módosítása, javítása, vagy esetleges megszüntetése. E vizsgálatok összhangban állnak a DEENK azon törekvésével is, hogy a PDCA a PDCA szemlélet jegyében rendszeresen felülvizsgálja és alakítsa folyamatait.

A méréshez strukturált felmérési módszert alkalmazunk, melynek során a felhasználók anoním, online önkitöltős kérdőívet töltenek ki. A felméréseket a MIT Primer kutatások csoportja végzi és koordinálja.

Elégedettség mérések

Frissítés dátuma: 2018.06.25.