Felméréseink

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár stratégiájának fontos eleme a rohamosan változó felhasználói környezet állandó monitorozása. Ennek  érdekében rendszeres igényfelméréseket végzünk a velünk szemben támasztott felhasználói elvárásokkal kapcsolatban. 

felhasználói elégedettségmérések legfontosabb célja - az elégedettség mértékének meghatározásán túl -, hogy segítségükkel azonosítsuk működésünk azon területeit, ahol szükségessé válhat a beavatkozás, a folyamatok módosítása, javítása, vagy esetleges megszüntetése. E vizsgálatok összhangban állnak a DEENK azon törekvésével is, hogy a PDCA-szemlélet jegyében rendszeresen felülvizsgálja és alakítsa folyamatait.

A méréshez strukturált felmérési módszert alkalmazunk, melynek során a felhasználók anonim, online kérdőívet töltenek ki. A felméréseket a Szolgáltatásfejlesztés és minőségmenedzsment koordinálja.

Elégedettség mérések

Frissítés dátuma: 2021.06.01.