Minőségirányítási Tanács

A Minőségirányítási Tanács (MIT) célja a könyvtár minőségirányítási rendszerének koordinálása, folyamatos fejlesztése, s ezen keresztül hozzájárulás a DEENK működésének optimalizálásához, az alapítói célok és az ebből levezetett szervezeti küldetés megvalósításához, a minőségkultúra általánossá válásához, és nem utolsó sorban a partneri elégedettség biztosításához. A tevékenységhez szükséges feltételeket (erőforrásokat) a DEENK vezetése biztosítja. A MIT tevékenységét a jóváhagyott ügyrend és éves munkaterv alapján végzi.

A DEENK-ben folyó minőségfejlesztő tevékenység irányítására a főigazgató minőségbiztosításért és -irányításért felelős koordinátort bíz meg, meghatározott feladat- és jogkörrel. A minőségfejlesztés keretein belül jól körülhatárolt feladatkörű állandó munkacsoportok működnek:

  • Stratégiai munkacsoport
  • Primer kutatások csoportja
  • Folyamatmenedzsment- és audit-csoport
  • Működésfejlesztő csoport
  • Partnerkapcsolat-kommunikációs munkacsoport

A MIT felépítése:

Frissítés dátuma: 2018.10.15.