Új adatbázisok 2019-ben

magyar
2019. február 11. - 08:15
A Debreceni Egyetemen 2019-ben is számos új magyar és külföldi adatbázis vált elérhetővé.

Az adatbázisok számának növelésével bővült az egyetemen teljes szöveggel online elérhető folyóiratok és szakkönyvek száma. Az új tartalmak közvetlenül elérhetőek bármely egyetemi számítógépről, illetve a könyvtárba beiratkozott egyetemi polgárok számára otthoni eléréssel az egyetemen kívül is. 

A 2019-es évre a következő adatbázisok kerültek beszerzésre:

BMJ Journals: Az adatbázis a British Medical Journal felületéhez és 28 további orvosi folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést.
https://journals.bmj.com/

CEIC: Több mint 4 millió idősort tartalmazó globális makrogazdasági adatbázis, fejlett összehasonlító, vizualizációs és letöltési funkciókkal.
https://insights.ceicdata.com

Clarivate Analytics – Citation Connection: A Citation Connection a Web of Science adatbázis kiegészítése, mely több tízezer folyóirat mellett könyvek, konferenciakiadványok és több tíz millió szabadalmat indexel.
http://apps.webofknowledge.com/

Global Health: A CABI gondozásában lévő adatbázis tartalma több mint 7 300 folyóiratból, jelentésből és könyvből épül fel.
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search

L’Harmattan Digitális Adatbázis: A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1500 kötetét, mintegy 400 000 könyvoldalnyi szak- és tankönyvet, valamint magas színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisa.
https://www.szaktars.hu/harmattan/

Oxford University Press (OUP) Journals: A multidiszciplináris folyóirat-adatbázis közel 400 magas idézettségű folyóirat teljes szövegű cikkeit szolgáltatja az orvos-, bölcsész-, társadalom-, élet-, jog- és természettudományok terén
https://academic.oup.com/journals

Taylor and Francis Online Library: Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók folyóiratai érhetők el teljes szövegben. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen több mint 2300 folyóirat található meg a gyűjteményben.
http://www.tandfonline.com/

Typotex – Interkönyv: Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.
https://edu.interkonyv.hu/

A Debreceni Egyetem által előfizetett, illetve ingyenesen elérhető adatbázisok listája a következő oldalon található: https://lib.unideb.hu/hu/adatbazisok