Tartalomszolgáltatási osztály

A Tartalomszolgáltatási Osztály feladata a könyvtár hagyományos és elektronikus gyűjteményének tervszerű gyarapítása és apasztása, a könyvtári dokumentumok formai és tartalmi feltárása, valamint a rendelkezésre álló forrásokra épülő szaktájékoztatás.

Az állományépítés az oktatás és a kutatás igényeihez igazodva az olvasóközönség változó irodalomszükségletét és információs szokásait figyelembe véve történik, a mindenkori jogszabályi környezet és az egyetemi szabályzatok által meghatározott módon.

Nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként az osztály alapvető tevékenységéhez tartozik a Magyarországon előállított dokumentumok gyűjtése, megőrzése és feltárása, a nemzeti gyűjtemény építése is.

Ezen feladatok ellátására az osztályon belül 4 csoport szerveződött:

  1. Gyűjteményszervezési csoport - csoportvezető: Seresné Könyves Tóth Zsuzsa
  2. Szakreferensi csoport – csoportvezető: Lakfalviné dr. Szögedi Gabriella
  3. Folyóirat csoport – csoportvezető: Polónyiné Kerekes Margit
  4. Elektronikus források csoport – csoportvezető: Takácsné Bubnó Katalin

A Gyűjteményszervezési csoport a könyvek, e-könyvek, zenei, képi, kartográfiai és elektronikus dokumentumok, aprónyomtatványok gyarapítását, formai és részben tartalmi feltárását végzi. A gyűjtemény építése vásárlással, kötelespéldányok és cserekapcsolatok révén, valamint ajándék/hagyaték forrásból történik. Rendszeresen figyelemmel kísérik az állomány összetételét, használatát, az olvasói igényeket. Az elavult, megrongálódott vagy ritkán használt példányokat folyamatosan kivonják az állományból. A kurrens kiadványok feldolgozása mellett a retrospektív állomány feltárását is végzik.

A Szakreferensi csoport feladata az egyes szakgyűjtemények építése, gondozása. Figyelemmel kísérik az újonnan megjelenő dokumentumokat, rendszeresen informálódnak a kiadók, terjesztők, Internetes webáruházak kínálatáról. Kötelezőirodalom-listák, oktatói ajánlások, olvasói igények, használati statisztikák alapján, illetve az Egyetem érintett szervezeti egységeivel együttműködve javaslatot tesznek különböző nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzésére. Végzik a szakterületeikhez tartozó dokumentumok tartalmi feltárását. Javaslatot tesznek az elavult, elhasználódott vagy feleslegesen nagyszámú példányok selejtezésére. Szaktájékoztatást végeznek nyomtatott és elektronikus források, adatbázisok segítségével.

A Folyóirat csoport hazai nyomtatott és online folyóiratok előfizetésével, reklamálásával; vásárolt, kötelespéldány, ajándék és csere forrásból érkező periodikák érkeztetésével, kötet-összeállításával, állományba vételével és formai, részben tartalmi feltárásával foglalkozik. Feladatuk az elavult vagy ritkán használt címek állományból történő kivonása, valamint a retrospektív állomány gondozása és mind teljesebbé tétele fölöspéldány-felajánlásokból, hagyatékokból.

Az Elektronikus források csoport elektronikus információforrások, adatbázisok egyéni és konzorciumi megrendelésével és elérhetővé tételével foglalkozik. Feladatuk az előfizető ügynökségekkel, kiadókkal való kapcsolattartás, bemutatók, kipróbálások szervezése, használati statisztikák készítése és kiértékelése. Felügyelik az adatbázisok megfelelő működését, biztosítják a Publication Finder, Discovery és linkfeloldó szolgáltatás technikai hátterét, az adatbázisok, e-folyóiratok, e-könyvek címeinek betöltését, az elérések beállítását, működésük ellenőrzését. Végzik a DOI-regisztrációval, plágiumszűrő szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Közbeszerzés útján rendelik a külföldi nyomtatott és online folyóiratokat a Debreceni Egyetem egésze számára.

 

Osztályvezető:

 

Polónyiné Kerekes Margit főkönyvtáros

Szervezeti egység Debreceni Egyetem, DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Tartalomszolgáltatási Osztály
Központi telefonszám +36 52 512 900 / 64934
E-mail
Cím 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Épület, emelet, szobaszám Élettudományi könyvtár épület, földszint, F.009
Weboldal

 

Frissítés dátuma: 2018.10.15.