Gyógyszerész szak 2. évfolyam 1. félév

Nyomtatható PDF

Fizikai kémia II.

Könyv adatai A polcon Online
Erdey-Grúz Tibor és Proszt János: Fizikai-kémiai praktikum
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD456 E77
-
Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat - 1-2. kötet (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD456 E77
Letöltés

 

Gyógyszerészeti növénytan elmélet

Könyv adatai A polcon Online
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója : harasztok, virágos növények
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QK93 S61
-
Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QK711 N88
-
Dános Béla: Farmakobotanika : a gyógynövénytan alapjai : (kemotaxonómia)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QV766 D22
-

 

Gyógyszerészeti növénytan gyakorlat

nincs kötelező irodalom

 

Gyógyszerészi biokémia I.

Könyv adatai A polcon Online
Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto Jr., Lubert Stryer: Biochemistry
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD415.A3-Z B55
-
Fésüs László: Biokémia : sillabusz orvostanhallgatóknak : DOTE, POTE, SZOTE
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD415.A3-Z B64
-
Ádám Veronika: Orvosi biokémia
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD415.A3-Z O78
-

 

Humán élettan I.

Könyv adatai A polcon Online
John B. West: Best and Taylor's physiological basis of medical practice
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QT104 B59
-
Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton: Berne & Levy physiology
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QT104 B67
-
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QT104 F70
-
John E. Hall: Guyton and Hall textbook of medical physiology
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QT104 G75
-

 

Kolloid kémia elmélet

Könyv adatai A polcon Online
Geoffrey Barnes, Ian Gentle: Interfacial science : an introduction
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QC173.4 B34
-
Patzkó Ágnes: A kolloidika alapjai
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD549 P45
-
Szántó Ferenc: A kolloidkémia alapjai
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD549 Sz30
-

 

Kolloid kémia gyakorlat

Könyv adatai A polcon Online
Geoffrey Barnes, Ian Gentle: Interfacial science : an introduction
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QC173.4 B34
-

 

Kvantitatív analitikai kémia I.

Könyv adatai A polcon Online
Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai : kémiai és műszeres elemzés
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD75 B96
-
Kőszeginé Szalai Hilda: Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica 1-4. kötet
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QV738 M14
-

Pungor, Balla: Analitikai kémia (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>

ÉTK
QD75 A56
-
Farkas Etelka: Általános és analitikai kémiai példatár (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD75.9 A49
Letöltés
Burger Kálmán: A mennyiségi analízis alapjai : Kémiai és műszeres elemzés (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD101 B96
-

 

Szerves kémia elmélet II.

Könyv adatai A polcon Online
Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia 1-3. kötet
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD251 A69
-
Bruckner Győző: Szerves kémia : egyetemi tankönyv
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD251 B90
-
Furka Árpád: Szerves kémia : egyetemi tankönyv
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD251 F95
-
Novák Lajos, Nyitrai József: Szerves kémia : egyetemi tankönyv
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD251 N85
-
Berényi Sándor, Patonay Tamás: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok : gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD257 Sz74
-

 

Szerves kémia gyakorlat II.

Könyv adatai A polcon Online
Berényi Sándor, Patonay Tamás: Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok : gyógyszerészhallgatók számára (jegyzet)
Megnézem a katalógusban >>
ÉTK
QD257 Sz74
-

 

Frissítés dátuma: 2020.02.04.