Egyetemi folyóiratok

Cím Kar Open access? Tudományterület Egyetemi Kiadó Nyelv MTA főosztály, bizottság, besorolás
Pro Futuro ÁJK igen állam- és jogtudomány, közigazgatás igen magyar
 • IX.GJO, Állam- és Jogtudományi Bizottság, A
Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis ÁJK igen állam-és jogtudomány magyar
 • IX.GJO, Állam- és Jogtudományi Bizottság, D
Debreceni Jogi Műhely ÁJK igen állam- és jogtudomány, közigazgatás magyar
 • IX.GJO, Állam- és Jogtudományi Bizottság, C
Profectus in Litteris ÁJK; Marton Géza ÁJDI nem állam-és jogtudomány, közigazgatás magyar
Közjavak ÁJK- MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport igen közpolitika, közmenedzsment, kormányzás, közigazgatás, közjog  magyar
 • IX.GJO, Állam- és Jogtudományi Bizottság, D
Public Governance ÁJK- MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport igen közpolitika, közmenedzsment, kormányzás, közigazgatás, közjog  angol
 • IX.GJO, Állam- és Jogtudományi Bizottság, D
Biomechanica Hungarica DE Ortopédiai Klinika-Magyar Biomechanikai Társasaág igen biomechanika; orvosi, mérnöki, műszaki angol, magyar
Central European Journal of Educational Research (CEJER) BTK igen neveléstudomány igen angol
 • II.FTO, Pedagógiai Tudományos Bizottság, A
Hungarian journal of English and American Studies (HJEAS) BTK nem bölcsészettudomány,médiatudomány (irodalom, film, történelem, kultúra) angol
 • I.NYIO,  Nyelvtudományi Bizottság, A
Acta Neerlendica BTK igen holland nyelv, irodalom és kultúra igen angol
 • II. FTO, Történettudományi Bizottság:, A
Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik, Deutsch als Fremdsprache BTK nem germanisztika német
Argumentum BTK-DE Nyelvtudományok Doktori Iskolája igen nyelvtudományok, klasszika-filológia igen magyar, angol, francia, német, orosz, latin, olasz, spanyol.
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, NAT
Werkstatt. Internet-Zeitschrift für germanistische und vergleichende Kultur- und Literaturwissenschaft BTK igen irodalom, kultúratörténet, média, filozófia, vallás, színháztörténet, bölcsészettudomány német, angol, magyar
Sprachtheorie und germanistische Linguistik BTK igen nyelvészet, nyelvelmélet, germanisztika német
Officina Textologica BTK igen szövegkutatás szövegtani-szövegnyelvészeti  magyar
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, NAT
Magyar Nyelvjárások BTK igen nyelvészet, nyelvelmélet, igen magyar
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, NAT
Studia Litteraria  BTK igen irodalom, kultúratörténet, kultúratudomány, bölcsészettudomány igen magyar
 • I.NYIO, Irodalomtudományi Bizottság, A
Folia Uralica Debreceniensia BTK igen finnugrisztika, nyelvészet, nyelvtörténet többnyelvű, magyar, angol, finn, orosz, német
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, NAT
Helynévtörténeti tanulmányok BTK igen interdiszciplináris:nyelvészet, történelem, régészet, a néprajz, történeti földraj magyar
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, A
Metszetek BTK igen társadalomtudomány; szociológia, szociálpolitika, politikatudomány, közgazdaságtudomány, néprajz, történelem, antropológia igen magyar
 • IX.GJO, Szociológiai Tudományos Bizottság, B
Debreceni Szemle DE igen interdiszciplináris magyar
 • IX.GJO, Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság, D
Slavica BTK nem szláv nyelvészeti, irodalom- és kultúratudomány szláv nyelvek:orosz, magyar, angol
 • I.NYIO, Nyelvtudományi Bizottság, NAT
Történeti tanulmányok BTK nem történelemtudomány magyar
 • I.NYIO, Néprajzi Bizottság, A
 • II. FTO, Történettudományi Bizottság, A
Ókortudományi értesító BTK nem történelemtudomány; bölcsészettudomány magyar, angol
Klió BTK igen történelemtudomány magyar
 • II. FTO, Történettudományi Bizottság, A
Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis BTK nem régészet, történelemtudomány angol, német, olasz, francia, spanyol 
 • I.NYIO, Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság, A
Gerundium DE igen egyetemtörténet, kultúrtörténet igen magyar, angol, német
 • I.NYIO, Irodalomtudományi Bizottság, A
Magyar Gerontológia EK igen biogerontológia, geriátria és szociális gerontológia igen magyar
Acta Medicinae et Sociologica EK igen egészségtudomány, társtudományok (pszichológia, szociálpolitika, jogtudomány, közgazdaságtudomány) igen magyar, angol
 • IX.GJO, Szociológiai Tudományos Bizottság, B
Párbeszéd  EK igen szociális munka, szociológia igen magyar
Applied Studies in Agribusiness and Commerce Apstract GTK igen agrártudomány, gazdaságtudomány, menedzsment, társadalomtudomány, sportmenedzsment, vidékfejlesztés, nemzetközi kereskedelem angol
Competitio GTK igen gazdaságtan, üzleti tudományok magyar, angol
 • IX.GJO, Regionális Tudományok Bizottsága, C
 • IX.GJO, Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság, C
 • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság , C
Táplálkozásmarketing GTK igen élelmiszer- és táplálkozásmarketing magyar
 • IV. Agrártudományok Osztálya , A
Régiókutatás Szemle GTK igen interdiszciplinális, társadalom-bölcsészettudományok magyar
Tejgazdaság GTK igen gazdaságtudomány, élelmiszertudomány magyar
Különleges Bánásmód GYGYK igen interdiszciplináris magyar
 • Pedagógiai Tudományos Bizottság II. FTO PedTB [1901-], A
Acta Agraria Debreceniensis MÉK igen agrártudományok magyar, angol
 • IV. Agrártudományok Osztálya , A
International Journal of Horticultural Science MÉK igen agrártudományok angol, magyar
 • IV. Agrártudományok Osztálya , A
International Journal of Engineering and Management Science MK igen műszaki tudományok, menedzsment és a gazdálkodástudományok igen magyar, angol, német
The Recent Innovations in Mechatronics  MK igen műszaki tudományok igen magyar, angol, német
Egészségügyi Innovációs Szemle NK;GYGYK igen egészségtudományok, orvostudományok magyar
Acta Biologica Debrecina. Supplementum Oecologica Hungarica TTK nem ökológia, biológia, természettudományok magyar
Kitaibelia TTK igen botanikai, természetvédelm magyar, angol, német
Studia Odonatologica Hungarica TTK igen szitakötő-kutatás
Acta Geographica Debrecina. Landscape and Environment Series TTK igen földrajz, antropológia, környezettudományok földtudományok, ökológia angol
Publicationes Mathematicae TTK igen matematika angol
Teaching of Mathematics and Computer Science TTK- Doctoral School of Informatics and Doctoral School of Mathematical and Computational Sciences nem matematika, komputertudományok, matematikai didaktika angol
ITALIANISTICA DEBRECENIENSIS BTK igen olasz kultúra olasz
 • I.NYIO, Irodalomtudományi Bizottság: A
Economica GTK igen gazdaságtudomány, üzlettudományok, marketing, turizmus magyar, angol
Stadium - Hungarian Journal of Sport Sciences Sportud. Intézet igen sporttudomány, sportélettan magyar