Kurzusaink

Kurzusainkon a hallgatók megismerkedhetnek a modern könyvtári szolgáltatásokkal és elsajátíthatják az információs írástudáshoz kapcsolódó képességeket. A pontos tematikát a karok igényeihez, valamint a hallgatók felkészültségéhez igazodva alakítjuk ki.

Könyvtárunk folymatosan várja az egyes tanszékek vagy oktatók részéről felmerülő igényeket könyvtárismereti kurzusok szervezésére, vagy a már meglévő kurzusokba való bekapcsolódásra.
További információ: 

A DEENK által hirdetett önálló kurzusok

Állam- és Jogtudományi Kar (AJK)

Információkeresés és könyvtárhasználat ( JNK60000-K2 - nappali)

Információkeresés és könyvtárhasználat ( JLK60000- levelező)

Szabadon választható kurzus jogász és igazságügyi igazgatás alapszakos hallgatóknak.


Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Könyvtárhasználat (AOKON41A1-K1)

Kötelezően választható tárgy az Általános Orvosképzés első évfolyamos hallgatóinak. 

Az e-learning kurzus anyaga elérhető itt ( belépéshez először a Neptun rendszerben fel kell venni a tárgyat.)

Könyvtárismeret (AFKOI01L2)

Kötelezően választható tárgy az OLKDA képzés hallgatóinak, az első évfolyam második szemeszterében.


Bölcsészettudományi Kar (BTK)

Információkeresés és könyvtárhasználat (BTEM004)

Szabadon választható tárgy nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatók számára alap, illetve mester képzésen is.


Fogorvostudományi Kar (FOK) 

Könyvtárhasználat (FOKON45F1-K1)

Kötelezően választható tárgy az első évfolyam első szemeszterében.

Az e-learning kurzus anyaga elérhető itt ( belépéshez először a Neptun rendszerben fel kell venni a tárgyat.)


Gazdaságtudományi Kar (GTK)

Könyvtárhasználat (GT_ASZVL025-17; GT_ASZVN025-17)

Szabadon választható, alapszakos hallgatóknak nappali és levelező tagozaton.

Könyvtári kutatás módszertana (GT_MNGL104; GT_MNGL104-17; GT_MNGN104, GT_MNGN104-17)

Szabadon választható mesterszakos hallgatóknak, nappali és levelező tagozaton.

 


Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)

Könyvtárhasználat (GYKON47G1-K1)

Kötelezően választható tárgy az első évfolyam első szemeszterében.

Az e-learning kurzus anyaga elérhető itt ( belépéshez először a Neptun rendszerben fel kell venni a tárgyat.)


Műszaki Kar (MK)

Műszaki információforrások (MFMIF31X03)

Szabadon választható tárgy nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak.

Az e-learning kurzus tananyaga elérhető itt.


Természettudományi és Technológiai Kar (TTK)

Információkeresés és könyvtárhasználat (SZAB_VAL-043)

Szabadon választható tárgy nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak alap, illetve mester képzésen is.

Az e-learning kurzus tananyaga elérhető itt.


 

 

Frissítés dátuma: 2019.09.19.