Tudománymetria

Folyóiratokhoz kapcsolódó mérőszámok

Impact Factor - Impaktfaktor

Tudományos hatástényező, mely az idézettség alapján rangsorolja a tudományos folyóiratokat.Thomson Reuters jelenteti meg minden évben.

Számítása: a folyóirat előző két évfolyamában közölt cikkek átlagos idézettsége a tárgyévben.

Elérés: Journal Citation Report (JCR) Debreceni Egyetemi IP tartományból, vagy az otthoni elérés beállítása után.

Eigenfactor és Article Influence (AI)

 Az Eigenfactor a folyóiratokat befolyásuk alapján rangsorolja. Adott folyóirat cikkeinek idézettségét méri, de különbséget tesz magas és alacsony presztízsű folyóiratokból származó idézeket között. A presztízs mértékét a JCR adatai alapján határozza meg.

A számításból kimaradnak

  • Önidézetek
  • Csak önidézeteket tartalmazó folyóiratok
  • Évente 12 cikknél kevesebbet megjelentető folyóiratok

Article Influence: egy folyóirat cikkeinek átlagos hatrását méri az Impaktfaktorhoz hasonló módon.

Elérés: eigenfactor.org

SCImago Journal Rank (SJR)

A tudományos folyóiratokat az érkezett hivatkozások száma, valamit azok minősége alapján határozza meg. Ez utóbbihoz figyelembe veszi az idéző folyóirat presztízsét is.

Számítás: alapját a Scopus adatbázis adja, az idézettséget a megelőző 3 évre visszamenőleg számítja. Az önidézés kimarad a számításból. 

Elérés: scimagojr.com

CiteScore

A Scopusban található kiadványok aktuális évi idézettségének adatait mutató mérőszám. A CiteScore-t nem csak folyóiratokra, de bármilyen más sorozati kiadványra is vonatkoztatják.

Elérés: Scopus.com

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

Ugyancsak a Scopushoz kötődő mérőszám, mely lehetővé teszi a különböző tudományterületeken megjelenő folyóiratok összevetését.

Elérés: Scopus.com


Cikkekre/szerzőkre vonatkozó mérőszámok

Idézettség (Citáció)

Adott publikációra érkező hivatkozások száma.

Hivatkozások típusai:

  • Önhivatkozás. A szerző egy saját maga által írt cikkre hivatkozik. Ez a típus nagyon alacson értékkel bír.
  • Függő hivatkozás. A szerző olyan cikkre hivatkozik, melyben társszerzőként szerepel.
  • Független hivatkozást. A hivatkozott munka szerzői és a hivatkozó szerzők között nincs átfedés. A legmagasabb értékű hivatkozás.

Idézettségi adatok elérése

h-index

Adott kutató teljesítményén alapuló mérőszám, ami a szerző cikkeire érkező hivatkozások számának és a hivatkozó folyóirat minőségének függvényeként alakul.

Elérés: Google Sholar, Web of Science, Scopus és MTMT kutatói profiljaiban.

 

Frissítés dátuma: 2018.12.12.