Történetünk

Az 1912-ben alapított Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem először a nagy múltú Református Kollégium gyűjteményére alapozva szerette volna könyvtárát létrehozni. Önálló központi könyvtár szervezésével csak 1915-ben kezdtek el komolyan foglalkozni, miután a Kollégiummal folytatott egyeztetések nem jártak eredménnyel. 1916 márciusában Csige Varga Antalt nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter könyvtárőrré, aki e minőségében kezdett neki a szervezési feladatoknak. Csige fél évvel később, szeptember 29-én mutatta be a könyvtár Szervezeti és ügyviteli szabályzatának tervezetét, két évvel később egy belvárosi bérház emeleti helyiségeiben pedig az olvasók előtt is megnyitotta kapuit a debreceni egyetem könyvtára.

Az állandósult raktár- és létszámgondokkal terhelt első évtized után a '30-as évek valódi minőségi változást hoztak a könyvtár életébe. Nyíreő István személyében 1929-ben igazi könyvtáros szakembert neveztek ki igazgatóvá, és végre megindultak az egyetemi Főépület építési munkálatai is, amelyben egy egész épületszárnyat terveztek a könyvtár számára kialakítani. Nyíreő magas szakmai színvonalon készítette elő az akkor már több mint 80 000 kötet költöztetését, és komoly részt vállalt a könyvtár belső kialakításának tervezésében is. Az átköltöztetés 1933. január végére fejeződött be, s a könyvtár immár méltó környezetben várhatta olvasóit, és a negyvenes évek derekára az ország egyik legjelentősebb gyűjteményévé vált.

A második világháború végéig csak egy egyeteme volt Debrecennek, és egy könyvtára az egyetemnek. A háború után azonban az egyetemet feldarabolták, s helyén új intézmények jöttek létre, melyek elkezdték kialakítani saját könyvtáraikat. Legelőbb az orvosi kar (a későbbi DOTE) valósította meg több mint negyedszázados tervét, és 1947-ben létrehozta az önálló orvoskari könyvtárat. Az 1953-ban megszülető Mezőgazdasági Akadémia (később DATE) is saját könyvtárat alakított ki a Böszörményi úti új épületében, és ugyanezt tette a Műszaki Technikum (1965), a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola (1972), valamint a Zeneművészeti Főiskola (1974) is. Az egykori központi könyvtárat pedig KLTE Egyetemi Könyvtárként ismerték a következő 50 évben.

Miután 2000-ben a debreceni felsőoktatási intézmények egyesítéséből újra megszületett a Debreceni Egyetem, önként adódott a központi egyetemi könyvtár újbóli létrehozásának gondolata is. A 2001-ben életre hívott Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) a korábbi könyvtárak egyesítéséből jött létre, melyet a 2002-ben alapított Társadalomtudományi Könyvtár egészített ki. Az elmúlt másfél évtizedben a jellegükben, működésükben és fejlettségükben nagymértékben különböző könyvtárak egységes szervezetté formálódtak, és száz évvel a megszületése után, a Debreceni Egyetem könyvtára ismét egy intézményként szolgálja felhasználóit az egyetemen belül és kívül egyaránt.

(Forrás: 100 év tükrében)

Frissítés dátuma: 2018.10.15.