Kézirattár

Az 1957-ben alakult kézirattári gyűjtemény több speciális részből tevődik össze. 

Legjelentősebb kollekció az egyetemtörténeti dokumentumok gyűjteménye, melyben az egyetem működéséhez, történetéhez kötődő dokumentumokat gyűjtjük. Itt professzori hagyatékok, az egyetemi tudományos munkát reprezentáló emlékkönyvtár, szakdolgozatok, disszertációk, fotógyűjtemény és tárgyi emlékek kaptak helyet. Kézirattárunkban többek között megtalálható Rugonfalvi Kiss István történelem professzor, Országh László, az Angol Tanszék professzora, Hankiss János romanista professzor, Csűry Bálint nyelvész, Juhász Géza irodalomtudós, Milleker Rezső, Kádár László geográfus és Balla Lajos ókortörténész hagyatékai.

A Debreceni Nyári Egyetem iratai és egyéb dokumentumai az 1927-ben történt alapítás óta folyamatosan a kézirattár kezelésébe kerülnek. Külön egységet alkot az Egyetemi Könyvtár intézményi irattára, amely az 1915-1995-ig képződött hivatalos iratokat tartalmazza. A tényleges manuscriptum gyűjtemény részben a nemzeti tulajdonba vett 17-19. századból származó kéziratos köteteket, részben a regionális körbe tartozó területekre vonatkozó kortárs kéziratokat tartalmazza.

Ezen kívül, a színháztörténeti gyűjteményrész a debreceni állandó színház könyvtárából származó, a 19. században használt kéziratos szövegkönyveket, szerepkiírásokat, opera, operett és más zenés előadások kottáit, valamint a nyomtatott színlapok csaknem teljes sorát tartalmazza.

A Kézirattár ad otthont a Nyíreő István több ezer darabos ex libris gyűjteményének, amely a 20. századi kisgrafika jeles alkotásaival büszkélkedhet

 

Elérhetőség

A gyűjtemény a Kassai úti Campus Könyvtárban található és a katalógusban kereshető. A dokumentumok helyben használatra kérhetőek, a Kézirattár nyitvatartási idejében

Tájékoztatás

Dr. Juha Enikő

szlavisztika - szláv nyelvek és irodalmak, művészettörténet
ejuha@lib.unideb.hu
+36 52 512 900 / 22187; 77228
Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár, 1. emelet, K104

Frissítés dátuma: 2021.05.19.