Projektek

Visegrad Fund logo

Bővül a tudományos kommunikáció diskurzusa: nemzeti kezdeményezések a kutatási adatok kezelésére a V4 országokban

NKA logo
NFÜ logo
COAR logo  

A COAR (Confederation of Open Access Repositories) egy non-profit repozitóriumi kezdeményezések szövetsége, ami 2009 októberében szerveződött. Fő célja a kutatási eredmények hozzáférhetőségének növelése nyílt hozzáférésű digitális repozitóriumok nemzetközi hálózatán keresztül. Éppen ezért, az átjárhatósági szabályok kialakítása és bevezetése jelentős szerepet játszik a nemzetközi repozitóriumi kezdeményezések munkájában.

Részletek...

Hunor logo
 

HUNOR (HUNgarian Open Repositories)

A HUNOR (HUNgarian Open Repositories) konzorciumot a magyar felsőoktatási intézmények és az MTA Könyvtára hozta létre a nyílt hozzáférés (open access) hazai gyakorlatának kialakítása céljából.

A HUNOR tagjai a magyar tudomány hazai és nemzetközi elismerésének javítását a tudományos eredmények hatékony disszeminációjával kívánják elérni, nevezetesen nyílt elérésű repozitóriumok országos infrastrukturális hálózatának kialakításával, módszertani központ létrehozásával, a külföldi know-how és nemzetközi szabványok hazai alkalmazásával, a tudományos kommunikáció komplementer csatornáinak meghonosításával, nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésével.

Europeana logo

EuropeanaTravel

Az EuropeanaTravel egyike azoknak az Európai Unió által finanszírozott projekteknek,  amelyek európai egyetemi és nemzeti könyvtárak digitális tartalmait teszik elérhetővé az Europeana.eu portálon keresztül. A 2009. május 1-jén indult, kétéves futamidejű EuropeanaTravel több mint egymillió forrás digitalizálását tűzte ki célul az utazás és turizmus témakörében: térképek, kéziratok, fényképek, filmek, könyvek válnak széles körben elérhetővé.

Bővebben

Peer projekt

A PEER (Publishing and the Ecology of European Research) egy úttörő jellegű együttműködés kiadók, repozitóriumok és kutatók között. PEER az EC eContentplus program támogatásával azt vizsgálja, hogy a szerzői, lektorált végleges kézirat rendszeres feltöltéseinek (zöld utas nyílt hozzáférés) milyen hatása van az olvasói hozzáférésre, a szerzői láthatóságra, a folyóiratok fenntarthatóságára, és az európai kutatás szélesebb értelembe vett ökológiájára. A projekt alapja a kiadók, repozitóriumok és kutatók közötti együttműködés, időtartalma 2008-2011.

A DEENK által üzemeltetett PEER adattár elérhetősége:
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/udpeer

OpenAIRE logo

Az OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) az európai országok összefogásában létrejött Open Access projekt. A projekt fő célja az Open Access program támogatása, amit az Európai Bizottság 2008 augusztusában indított. Ez a három éves ambiciózus kezdeményezés 27 európai országból 38 partner intézmény közreműködésével indult és a 7. keretprogram által finanszírozott projekt. A résztvevő kutatók vállalják, hogy a meghatározott kutatási témákban (Egészségügy, Energia, Információs és kommunikációs technológiák, Környezetvédelem, Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok, Kutatási infrastruktúrák, Tudomány a társadalomban) publikációikat nyílt hozzáférésű intézményi repozitóriumokba töltik fel, és ehhez az OpenAIRE projekt biztosítja az alapfeltételeket és Helpdesk szolgáltatást, továbbá vállalja egy európai repozitóriumi hálózat e-infrastruktúrájának kiépítését.

HURO logo

A digitális írástudás szintjének emelésére több nyelvű tananyagot fejlesztett és szervezett képzéseket több mint 55 millió forintos pályázati forrásból a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára a Temesvári Tibiscus Egyetemmel közösen. A 2013. áprilisig tartó program során az elsősorban a határ menti, kevésbé fejlett, nagy munkanélküliséggel küzdő területekről érkező hallgatókat és résztvevőket vontak be a képzésbe, segítve ezzel elhelyezkedési esélyeiket.

Frissítés dátuma: 2019.07.12.