EU Közösségi Adatbázisok

Az EDK használói számára ingyenes hozzáférést biztosít az Európai Unió közösségi adatbázisaihoz online.  

Fontosabb információforrások:

Szabad hozzáféréssel elérhető adatbázisok:

 

Név Típus
CORDIS * Unió Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat adatbázisa. Pályázati felhívásokat tartalmaz.
CURIA Az Európai Unió Bírósága 1953-tól, az Elsőfokú Bíróság 1989-től és a Közszolgálati Törvényszék 2005-től tárgyalt ügyek, ítéletek, vélemények, indítványok és végzések teljes szövegét tartalmazza.
EUR-LEX 24 nyelven elérhető Európai Uniós jogszabályok teljes szövegű eléréssel.
EURES Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja, segíti a határon átívelő munkavállalást.
Eurobarometer * Európai Bizottság közvélemény-kutatásait tartalmazza. 
EUROSTAT * Európai Unió Statisztikai Hivatalának adatbázisa, melyben egyszerű és összetett keresésre és tematikus bontás szerinti böngészésre van lehetőség.
Find-eR * Európai Bizottság Könyvtárának katalógusa.
IATE Intézményközi, interaktív, terminológiai adatbázis.
N-LEX Egy helyen lehet hozzáférni az EU-országok nemzeti joganyagát tartalmazó adattárakhoz.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A lakosságnak és a pályázóknak szóló hasznos információk találhatók a Széchenyi 2020 programról. A 2014─2020 közötti időszak terveiről, feladatairól és programjairól lehet tájékozódni.
OEIL Az Európai Parlament jogalkotási folyamatának figyelője.
Pre-Lex Az Európai Bizottság és az intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait és a különböző intézményi szereplők munkáját követi nyomon.
SCADPLUS Az uniós jogszabályok összefoglalói az EU jogszabályainak, szakpolitikáinak és intézkedéseinek fő szempontjait ismertetik közérthetően és tömören.
TED Az egyes közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos információk az EU 24 hivatalos nyelvén elérhető.
Who’s Who Ki kicsoda az Európai Unióban. Az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke.

A*- al jelölt oldalak nem érhetőek el magyar nyelven.

Frissítés dátuma: 2019.07.11.