Szakterületi gyűjtemények

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az egyes tudományterületek szakirodalma a DEENK melyik könyvtárában található.

Egyes területek szakirodalma több könyvtár gyűjteményében oszlik szét. Ilyen esetben az a könyvtár áll elől, amely elsődlegesen gyűjti az adott terület szakirodalmát. 

 

Tudományterület Tudományág Könyvtár Előfizetett folyóiratok
Agrátudományok állatorvosi tudományok BCKÉTK (hobbyállatok)

   Külföldi online folyóiratok

   Külföldi nyomtatott folyóiratok 

állattenyésztési tudományok BCKÉTK (hobbyállatok)
élelmiszertudományok BCKÉTK (növényélettan, állattan, hobbykertészet); MK (kertépítés
erdészeti- és vadgazdálkozási tudományok BCKÉTK
multidiszciplináris agrártudományok BCKÉTK
növénytermesztési és kertészeti tudományok BCKÉTK
komplex agrártudományok BCKÉTK
Bölcsészettudományok filozófiai tudományok BTEK;  
irodalom- és kultúratudományok BTEK;
média- és kommunikációs tudományok BTEK;
multidiszciplináris bölcsészettudományok BTEK;
művészeti és művelődéstörténeti tudományok BTEK;
néprajz és kulturális antropológiai tudományok BTEK; PK 
neveléstudomány BTEK; PK 
sporttudomány BCK;
nyelvtudományok BTEK;
pszichológiai tudományok BTEK; PK 
történelemtudományok BTEK;
vallástudományok BTEK;
Vallástudományok hittudományok BTEK;  
Műszaki tudományok agrár-műszaki tudományok BCK  
anyagtudományok és technológiák MKBTEK
bio- és vegyészmérnöki tudományok ÉTKBCK (biotechnologia)
építészmérnöki tudományok MK
építőmérnöki tudományok MK
gépészeti tudományok MK
informatikai tudományok KCKBTEKBCK;
katonai műszaki tudományok MKBTEK (történelmi)
közlekedés- és járműtudományok MKKCK;
multidiszciplináris műszaki tudományok MKBTEKKCK
villamosmérnöki tudományok MKBTEK;
Művészetek építőművészet BTEKMK  
film- és videoművészet BTEK;
iparművészet BTEKMK (formatervezés)
kézőművészet BTEK;
multimédia BTEK;
színházművészet BTEK;
tánc- és mozdulatművészet BTEK;
zeneművészet ÉTK;
Orvostudományok egészségtudományok ÉTKKCK (egészségügyi jog)    Külföldi online folyóiratok
elméleti orvostudományok ÉTK;
gyógyszertudományok ÉTK;
klinikai orvostudományok ÉTK;
multidiszciplináris orvostudományok ÉTK;
Társadalomtudományok állam- és jogtudományok KCKBTEK  
gazdálkodás- és szervezéstudományok KCKBCK
hadtudományok BTEK (történelmi); MK (műszaki)
közgazdaság-tudományok KCKBTEKBCK
közigazgatás-tudományok KCKBTEKBCK
multidiszciplináris társadalomtudományok KCKBTEKBCK
politikatudományok BTEKKCKBCK
rendészettudomány KCKBTEK
szociológiai tudományok BTEKKCKPK 
Természettudományok biológiai tudományok ÉTKBCK (mezőgazdaság)  
fizikai tudományok BTEKBCKMK
földtudományok BTEKBCK (vízgazdálkodás, meteorológia)
kémiai tudományok ÉTKBCK
környezettudományok BTEKÉTKMK (környezetmérnök)
matematika- és számítástudományok BTEKBCKKCK
multidiszciplináris természettudományok BTEKBCKÉTKKCK;
 

Frissítés dátuma: 2021.04.21.